Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Babciak
Miejsce urodzenia: Zborówek
Data urodzenia: 26-05-1918
Imię ojca: Roman
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Solidarność Wiejska" nr rej. Gd 4788 prowadzona przez Wydz. III "A", Wydz. IV KW MO/WUSW w Elblągu w okresie 21.01.1981-16.03.1985, dotycząca działalności NSZZ RI "Solidarność" na terenie województwa elbląskiego, zawierająca charakterystyki aktywnych działaczy związkowych. Roman Babciak występuje jako przewodniczący Koła NSZZ RI "Solidarność" w Gniazdowie w wykazie gminnych komitetów założycielskich przejawiających największą aktywność w 1981 roku. IPN Gd 001/16 (22/IV).
.