Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir Remigiusz
Nazwisko: Albiniak
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 12-06-1952
Imię ojca: Hipolit
Imię matki: Alfreda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych. IPN Lu-020/638 (II/10190). Akta dot. S. Albiniaka zniszcz.; wpis na podst. zapisów ewidenc.-kartot.
Sprawa Obiektowa [SO] Figurant sprawy dot. działalności członków i współpracowników Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność". S. Albiniak pracował w Zarządzie Regionu jako plastyk. Sygn. IPN Lu 018/162 (IV/249)
Akta internowanego Na mocy decyzji nr 168 z 08.05.1982 w zw. z tym, że "nie zaprzestał działalności w zawieszonym NSZZ >Solidarność< utrzymując kontakty z byłymi działaczami tegoż związku". 10.05.1982 umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, a następnie od sierpnia 1982 w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Zwolniony dnia 15.12.1982. IPN Gd 162/282
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w materiałach jako podejrzany o nielegalną działalność wydawniczą i kolportaż w strukturach NSZZ "Solidarność" w Lublinie. Akta o sygn. II/11582 zniszczono dn. 20.10.1989; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta paszportwe W aktach znajduje się zastrzeżenie Wydz. V na wyjazd do wszystkich krajów świata w okresie od 11.08.1982 do odwołania. Zastrzeżenie anulowano dn. 24.07.1984. EA 394771 i karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW
Teczka personalna tajnego współpracownika [TW] W doniesieniach TW "Lucyna" S. Albiniak wymieniany jest imiennie jako ukrywający się działacz, plastyk Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność". IPN Lu 00103/679 (I/19889)
.