Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jan
Nazwisko: Zarzycki
Miejsce urodzenia: Toustobaby
Data urodzenia: 26-12-1944
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Polkowice (powiat polkowicki) 20-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Zarzycki był członkiem "Prezydium byłego ZKR NSZZ >Solidarność< przy ZG >Polkowice< w Polkowicach" (zapis z 18.10.1983), "nie podejmował nielegalnej działalności. Jest członkiem obecnego zw. zawodowego" (zapis z 11.08.1987). Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW we Wrocławiu.
Karta Mkr-14 zawierająca dane osobowe Jana Zarzyckiego, miejsce zamieszkania i rysopis, sporządzona 18.10.1983 na wniosek RUSW w Lubinie. Karta Mkr-14 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW we Wrocławiu.
Dnia 22.01.1987 zabezpieczony do nr. AZ-8887 przez KWMO w Legnicy w związku z dopuszczeniem do prac MOB. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Karta o sygn. EALG 89434 z kartoteki Wydz. Paszportów WUSW Legnica; karta Pz-4/1 o sygn. EA 269656 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Wr 502/89434 (EALG 89434); akta o sygn. IPN BU 1535/269656 (EA 269656).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wr-660/08 zarządzenie z dnia 25.03.2009 r. dotyczące Jana Zarzyckiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.