Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Pietkiewicz
Miejsce urodzenia: Młynary
Data urodzenia: 25-11-1962
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:
Kursy i szkolenia:

W okresie od 4.11.1985 do 30.04.1986 kurs Podoficerskiej Szkoły Zawodowej w Centralnym Ośrodku Szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
ZARZĄD WSW POW BYDGOSZCZ ODDZIAŁ WSW GDAŃSK, DELEGATURA WSW NR 2 W BRANIEWIE PODOFICER 02-05-1984
IPN Gd 739/67 - wojskowe akta osobowe
ZARZĄD WSW POW BYDGOSZCZ ODDZIAŁ WSW GDAŃSK, DELEGATURA WSW NR 2 W BRANIEWIE CHORĄŻY mł. chor. 15-09-1987 31-07-1990
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta personalne żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową w Oddziale WSW w Gdańsku, następnie 02.05.1984 powołanego do zawodowej służby wojskowej na stanowisko podoficera w Delegaturze WSW nr 2 w Braniewie, a od 15.09.1987 na stanowisko chorążego. Karta ewidencyjna żołnierza o sygn. IPN Gd 740/2929; akta personalne żołnierza WSW o sygn. IPN Gd 739/67.
Akta osobowe członka ORMO prowadzone przez WUSW w Elblągu w 1984 r. Akta o sygn. IPN Gd 462/198.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zbigniew Pietkiewicz w swym oświadczeniu lustracyjnym złożonym w dn. 03.10.2014 r. w trybie ustawy z dn. 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r. poz. 1388 t.j.) oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa  państwa (w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.). W zarządzeniu Ppl Gd 132/19 z dnia 25.01.2019 dotyczącym Zbigniewa Pietkiewicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.