Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Ryszard Leszek
Nazwisko: Papierkowski
Miejsce urodzenia: Turek
Data urodzenia: 18-04-1958
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Turek (powiat turecki) 19-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 26.02.1982 r. zarejestrowany w Wydz. "C" KWMO Konin pod numerem 6058 przez Wydział IV KWMO w Koninie jako kandydat na tajnego współpracownika (kTW). Poprzez kTW planowano zdobywać informacje na temat NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Ryszard Papierkowski był przewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ „S” RI w gminie Przykona. Dnia 20.10.1983 r. materiały przekazano do prowadzenia przez RUSW w Turku. Odstąpiono od pozyskania z powodu „niechęci do współpracy”. Zgromadzoną dokumentację dot. ww. rejestracji dnia 26.10.1984 r. przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW w Koninie i zarchiwizowano pod numerem 1894/I-k. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karty EO-4/77, E-14 i Mkr-3 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Koninie; dziennik rejestracyjny WUSW w Koninie; dziennik archiwalny WUSW w Koninie; akta o sygn. IPN Po 0029/854 (sygn. arch. 1894/I-k) – teczka personalna kandydata na tajnego współpracownika.
Dnia 2.11.1985 r. zarejestrowany pod numerem 9227 przez Samodzielną Sekcję VI/Wydział VI WUSW w Koninie jako kandydat na tajnego współpracownika. Poprzez kTW planowano uzyskać informacje na temat działalności Duszpasterstwa Rolników na terenie województwa konińskiego. Odstąpiono od pozyskania „ze względu na brak uplasowania kandydata, gwarantującego dopływ interesujących informacji”. Materiały dnia 5.08.1987 r. przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW w Koninie i zarchiwizowano pod numerem 2633/I-k. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karty EO-4/77, E-14 i E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Koninie; dziennik rejestracyjny WUSW w Koninie; dziennik archiwalny WUSW w Koninie; akta o sygn. IPN Po 0029/1403 (sygn. arch. 2633/I-k) – teczka personalna kandydata na tajnego współpracownika.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Po 1321/13 zarządzenie z dnia 22.01.2014 r. dotyczące Ryszarda Leszka Papierkowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.