Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Niemiec
Miejsce urodzenia: Woronienka
Data urodzenia: 13-01-1929
Imię ojca: Józef
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Związek" o numerze rej. Ko 18709, zarejestrowanej 21.10.1980 w Wydz. III "A" KW MO w Koszalinie na podstawie polecenia Dyrektora Departamentu III A MSW w Warszawie i prowadzonej w związku z ochroną operacyjną NSZZ "Solidarność" na terenie województwa koszalińskiego. Podjęte działania operacyjne miały na celu przede wszystkim "ochronę NSZZ przed wpływami grup i elementów antysocjalistycznych oraz wspieranie instancji partyjnej w działalności zapobiegającej deformacji nowych związków oraz przechodzeniem na negatywną destrukcyjną działalność". W ramach prowadzonej sprawy, inwigilacją ze strony Służby Bezpieczeństwa objęto szereg osób, zatrudnionych w przedsiębiorstwach jak również w instytucjach oświatowych czy kulturalnych z obszaru koszalińskiego, zaangażowanych w działalność na rzecz NSZZ "Solidarność". W dokumentacji wymieniony jest Mieczysław Niemiec, zatrudniony na stanowisku nauczyciela historii w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinku. Mieczysław Niemiec oprócz długoletniej pracy pedagoga, pełnił również funkcję zastępcy prezesa szczecinieckiego Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego, który szczególnie angażował się w akcję organizowania struktur "Solidarności" w środowisku nauczycielskim. Ponadto, będąc członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego "Solidarność" w Szczecinku, ww. brał czynny udział w pracach dot. oświaty i wychowania, wchodził również w skład Zarządu Regionalnego "Pobrzeże". Mieczysław Niemiec w analizowanej jednostce archiwalnej przestawiony jest jako osoba negatywnie nastawiona wobec polityki PZPR i ówczesnego rządu, ciesząca się znacznym poważaniem wśród swoich współpracowników, wykazująca również talent organizatorski, wykorzystywany w swej pracy związkowej. Działalność społeczno-polityczna ww. w miejscu pracy oraz środowisku lokalnym, stanowiła podstawową przyczynę inwigilacji podjętej wobec Mieczysława Niemca. Sprawę operacyjna zakończono 23.03.1983 w związku z rozwiązaniem i delegalizacją NSZZ "Solidarność", a materiały sprawy złożono w archiwum Wydz. "C" KW MO w Koszalinie pod sygn. 167/IV. IPN Sz 00107/85 t. 7 (167/IV).
.