Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Brzozowski
Miejsce urodzenia: Wyszków
Data urodzenia: 14-10-1927
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Małgorzata


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Sprawa śledcza dotycząca członków organizacji "Katyń". J. Brzozowski (ps. "Mars", "Saturn", "Jowisz", "Zator") aresztowany został 27.11.1950 i oskarżony o to, że w okresie wrzesień 1948-listopad 1950 należał do nielegalnej młodzieżowej organizacji pod nazwą "Katyń", która m.in. prowadziła szkolenia i kursy podoficerskie, prowadziła "wrogą propagandę" poprzez drukowanie i kolportaż ulotek oraz wydawanie pisma pt.: "Głos Podziemia", gromadziła broń i prowadziła wywiad polityczno-gospodarczy. Śledztwo wszczęto formalnie 05.01.1951 i zakończono aktem oskarżenia z dnia 22.03.1951. W dn. 23.03.1951 sprawę przekazano do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Łodzi. IPN Ld pf12/1436 t. 1-2 (4969/VII); IPN Ld pf 12/1437 t. 2 (4970/III); IPN Ld pf 12/1443 (4976/VII)
Akta sądowe Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 22.05.1951 za przynależność do organizacji "Katyń" (art. 86§2 KK WP) na karę 5 lat więzienia wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 1 rok i przepadkiem całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Ld 6/1383 (Sr. 191/51)
Akta penitencjarne Aresztowany 27.11.1950 i osadzony w Areszcie PUBP w Sieradzu. Odbywanie kary rozpoczął 25.05.1951 w Więzieniu w Łodzi przy ul. Sterlinga, następnie przebywał kolejno w Centralnym Więzieniu w Rawiczu (07.11.1951-01.12.1951), w Poznaniu, Wronkach, Potulicach, Ośrodku Pracy Więźniów w Piechcinie oraz w Ośrodku Pracy Więźniów w Knurowie skąd został warunkowo zwolniony 17.04.1954. Informacje na podstawie akt sądowych oraz Księgi głównej więźniów CW w Rawiczu. IPN Po 3/38; IPN Po 3/47
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Zarejestrowany jako kandydat na TW. Z pozyskania zrezygnowano z powodu niechęci do podjęcia współpracy. Materiały zdjęto z ewidencji 25.04.1972 i złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO w Łodzi, zniszczono za protokołem brakowania nr 840 z 20.06.1986, poz. 23. Materiały o sygn. 39980/I zniszczono w 1986. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne J. Brzozowski występuje w analizach działalności "nielegalnych organizacji niepodległościowych" działających na terenie powiatu sieradzkiego jako członek nielegalnej organizacji młodzieżowej "Katyń". IPN Ld 030/154 (Charakterystyka nr 154); IPN Ld pf 10/443 (518/X)
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowanie operacyjne Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Sieradzkiej. J. Brzozowski, zarejestrowany do SO w okresie 16.11.1981-10.03.1982, występuje jako członek ZR Ziemia Sieradzka, przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego (ZPD) "Wola" w Zduńskiej Woli, osoba objęta akcjami "Klon" oraz "Jodła". IPN Ld 020/9 t. 1 (12/IV)
Akta internowania Internowany na mocy Decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO nr 20 z 12.12.1981 na wniosek Wydz. III-A/V KWMO w Sieradzu z powodu członkostwa w "nielegalnej organizacji "Katyń", pełnienia funkcji przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w ZPD "Wola" w Zduńskiej Woli, inspirowania i kierowania akcjami protestacyjnymi i plakatowymi na terenie ww. zakładu. Zwolniony na mocy Decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO nr 34 z dnia 09.04.1982. IPN Ld 053/35 t. 6 (2/25/90)
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-10.04.1982. Od 13.12.1981 przebywał z Zakładzie Karnym w Sieradzu, od 06.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/83 (4/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawę założono w celu kontroli operacyjnej zwolnionego z internowania J. Brzozowskiego. IPN Ld 055/386 (771/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 13.02.1985 do sprawy założonej w celu kontroli operacyjnej i likwidacji "nielegalnych struktur pro solidarnościowych", działających głównie na terenie Zduńskiej Woli, Sieradza i Wielunia, zajmujących się m.in. kolportażem ulotek oraz organizowaniem spotkań byłych działaczy "Solidarności". IPN Ld 055/564 (1030/2 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w związku z nielegalną działalnością w związkach zawodowych NSZZ "Solidarność". Materiały zdjęto z ewidencji 27.12.1989 i złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Sieradzu, zniszczono za protokołem brakowania SB-02/90 z 23.01.1990. Materiały o sygn. 1314/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące J. Brzozowskiego. IPN Ld 0037/28 t. 2 (29/I)
.