Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina
Nazwisko: Juraszewska
Nazwisko rodowe: Buczyńska
Miejsce urodzenia: Bamberg (Niemcy)
Data urodzenia: 19-02-1945
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana dnia 02.04.1981 jako OZ, następnie dnia 21.04.1982 w charakterze figuranta do SOR "Teofilów" pod tym samym numerem rejestracyjnym. Rozpracowywana z powodu pełnienia funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych (ZTK) "Teofilów" w Łodzi, zorganizowania wraz z innymi osobami w dniu 14.12.1981 strajku okupacyjnego w ww. zakładach, w trakcie którego żądano m.in. odwołania stanu wojennego i zwolnienia wszystkich zatrzymanych działaczy "Solidarności". IPN Ld 047/388/J (5865/2 mkf), 092/69 (2908/XA); IPN Ld pf 88/1 t.1 (2889/XA), 88/2 t.3, 5 (2890/XA)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa (I Ds-2005/81) prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Łódź-Bałuty przeciwko członkom Komitetu Strajkowego w ZTK "Teofilów". IPN Ld pf 86/1 (1275/III-N)
Akta sądowe J. Juraszewska skazana została wyrokiem Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 08.01.1982 na karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności za to, że: "będąc członkiem NSZZ >Solidarność<, którego działalność została zawieszona, działając w imieniu tego związku kierowała strajkiem z ZTK >Teofilów< jako członek Komitetu Strajkowego". Na mocy wyroku Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 11.06.1982 złagodzono karę do 1 roku pozbawienia wolności. J. Juraszewska zwolniona została dnia 21.09.1982 z Zakładu Karnego Bydgoszcz-Fordon. IPN Ld 53/19 t. 1, 3, 5-6 (III K 196/82)
.