Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Artur
Nazwisko: Raksimowicz
Miejsce urodzenia: Piła
Data urodzenia: 31-08-1963
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Artur Raksimowicz figuruje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Aktyw", zarejestrowanej 04.04.1989 pod nr rej. Ko 27283, prowadzonej przez pion SB RUSW w Drawsku Pomorskim, w związku z powołaniem w Czaplinku Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność". Działania operacyjne, podjęte w ramach prowadzonej sprawy, miały na celu przede wszystkim ustalenie składu osobowego komisji jak również rozpoznanie form i metod działalności jej członków. W jednostce archiwalnej dane Artura Raksimowicza widnieją m.in. w raportach, w których zamieszczono listę członków Tymczasowej Komisji Organizacyjnej "Solidarność", utworzonej z dniem 16.03.1989, obejmującej swą działalnością obszar gminy i miasta Czaplinek. Artur Raksimowicz w powyższym dokumentach wymieniany jest jako pracownik Państwowych Gospodarstw Rolnych, zatrudniony na stanowisku zootechnika, który został wytypowany do wstępnego sprawdzenia przez Służbę Bezpieczeństwa ze względu na podjęcie działalności opozycyjnej w ramach struktur związkowych "Solidarności". Sprawę operacyjną zakończono 20.09.1989, a materiały operacyjne złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Koszalinie pod sygn. 5643/II. IPN Sz 00105/471 (5643/II).
.