Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Jocz
Miejsce urodzenia: Likonie
Data urodzenia: 20-03-1937
Imię ojca: Jarosław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany 09.11.1981 pod nr 2624 do SO krypt. "Strzecha" (nr rej. 2358). Sprawa założona w związku z tworzeniem się na terenie województwa suwalskiego nieformalnych struktur samorządowych pn. "Solidarność Wiejska" związanych z ogniwami MKZ NSZZ "Solidarność". Kontrola operacyjna miała na celu "rozpoznanie kierunków i tendencji rozwojowych oraz niedopuszczenie do przenikania do tych ogniw elementów antysocjalistycznych oraz byłych działaczy PSL". Jan Jocz został zdjęty z ewidencji 02.10.1985. Materiały dotyczące jego osoby zniszczono w tym samym roku. IPN Bi 01/54 (IV-54)
.