Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Bronisław
Nazwisko: Nagórski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 19-06-1947
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 02.02.1983 zmieniono kategorię rejestracji z SOS na SOR pod tym samym numerem rejestracyjnym i kryptonimem. Zarejestrowany 11.03.1983 do SOR "Redakcja" o numerze rejestracyjnym 46772 z powodu "członkostwa w nielegalnej grupie antysocjalistycznej, drukującej i kolportującej wydawnictwo bezdebitowe "Prześwit". Materiały zdjęto z ewidencji 08.04.1988 i złożono w Wydz. "C" WUSW w Łodzi pod nr 7412/II. Zniszczono za protokołem brakowania 1005/89, poz. 70. Materiały o sygn. 7412/II zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjno-śledcze Występuje w informacji Szefa DUSW w Łodzi z dnia 03.05.1986 jako osoba zatrzymana z powodu udziału w "zbiegowisku publicznym" w dniu 01.05.1986 przed kościołem św. Krzyża w Łodzi. W związku z powyższym J. Nagórski ukarany został przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Łódź-Śródmieście grzywną wysokości 50 tys. zł., bądź 90 dniami aresztu w przypadku nieuiszczenia należności. IPN Ld pf 15/397 t. 2 (1474/III-N)
Akta administracyjne Meldunki z terenu województwa łódzkiego dotyczące sytuacji polityczno-operacyjnej. J. Nagórski występuje w meldunkach Zastępcy Szefa WUSW w Łodzi nr 268/85 z dnia 25.10.1985 oraz nr 269/85 z dnia 27.10.1985 jako osoba tymczasowo aresztowana, u której zakwestionowano nielegalne wydawnictwa. IPN Ld pf 13/440 t. 5 (2921/XA)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono z powodu kolportażu wydawnictw bezdebitowych w Łodzi w okresie lipiec 1984-25.10.1985. Materiały zdjęto z ewidencji 07.04.1986 i złożono w Wydz. "C" WUSW w Łodzi pod nr 6840/II, mikrofilm wykonano 06.04.1987. Materiały zniszczono za protokołem brakowania 1005/89 poz.9. Materiały o sygn. 6840/II zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa przeciwko J. Nagórskiemu i innym oskarżonym o sporządzanie i kolportowanie na terenie Łodzi nielegalnych pism sygnowanych przez podziemne struktury "Solidarności". IPN Ld pf 15/375 (1452/III-N)
Akta prokuratorskie Dochodzenie przeciwko J. Nagórskiemu i innym osobom wszczęto z powodu sporządzania oraz kolportażu "znacznych ilości pism ulotnych sygnowanych przez tzw. podziemne struktury "Solidarności", a w tym m.in. gazetki pt.: "Prześwit". Wobec J. Nagórskiego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu w okresie 26.10.1985-04.12.1985, uchylonego na wniosek Łódzkiej Rady PRON. 21.02.1986 Prokuratura Wojewódzka w Łodzi warunkowo umorzyła postępowanie karne przeciwko J. Nagórskiemu i innym z uwagi na "postępującą stabilizację życia społecznego, wzrost poszanowania prawa w kraju oraz nieznaczny stopień społecznego niebezpieczeństwa popełnionego czynu". Jednocześnie Prokuratura ustaliła okres próby na 2 lata oraz zobowiązała J. Nagórskiego do wpłaty 20 tys. zł na konto Budowy Pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. IPN Ld 27/88 t. 1-6 (V Ds. 17/93)
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany, osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi w okresie 26.10.1985-04.12.1985 na wniosek Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi. IPN Ld 22/165
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące J. Nagórskiego. IPN Ld 0082/48 t. 4 (45233/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące J. Nagórskiego. IPN Ld 0082/47 t. 4 (45215/I)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W teczce personalnej znajdują się informacje dotyczące J. Nagórskiego. IPN Ld 0040/1078 (45221/I)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W teczce personalnej znajdują się informacje dotyczące J. Nagórskiego. IPN Ld 0040/1174 (45343/I)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W teczce personalnej znajdują się informacje dotyczące J. Nagórskiego. IPN Ld 0040/258 (43392/I)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu za granicę o nr "Z"-227/83 do wszystkich krajów świata [WKŚ] wniesione na wniosek Wydz. III KWMO w Łodzi na okresy: 07.02.1983-07.02.1985 oraz 31.05.1985-31.05.1987, anulowane 23.09.1989. Zastrzeżenie wyjazdu za granicę o nr "Z"-504/86/Eald/A do WKŚ wniesione na wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Łodzi na okres 13.02.1986-13.02.1988, anulowane 23.09.1989. Zastrzeżenie wyjazdu za granicę o nr "Z"-1872/86/Eald/A do WKŚ wniesione na wniosek Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi od 20.05.1988, anulowane 23.09.1989. Odmowa wydania paszportu na wyjazd turystyczny do Szwecji z dnia 19.07.1984. IPN Ld 533/47575 (47575 EALD)
.