Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Tadeusz
Nazwisko: Sośniok
Miejsce urodzenia: Piekary Śląskie
Data urodzenia: 01-06-1953
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zygmunt Sośniok 06.12.1988 został zarejestrowany pod nr KA 67630 i objęty rozpracowaniem w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Komunikat” (nr KA 67570) założonej 25.11.1988 i prowadzonej przez Grupę V MUSW w Piekarach Śląskich. Sprawa wszczęta w związku z informacją operacyjną dotyczącą utworzenia 23.10.1988 „nielegalnej” Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników KWK „Julian” w Piekarach Śląskich. Celem rozpracowania było ustalenie składu osobowego TKZ, motywów i form działania oraz „likwidacja zagrożenia”. Zygmunt Sośniok 27.11.1988 został wybrany przewodniczącym TKZ. W związku z prowadzoną sprawą objęty operacyjną kontrolą osobowych źródeł informacji. W dniu 04.11.1988 przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą podczas której został zapoznany z „obowiązującymi przepisami dotyczącymi działalności związków zawodowych”. Rozpracowanie zakończono 09.08.1989 z uwagi na zarejestrowanie NSZZ „Solidarność” i „niepodejmowanie przez działaczy wrogich inicjatyw niezgodnych z przepisami prawa”. W dniu 25.09.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43547/II, a w dn. 20.10.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 43547/2). IPN Ka 048/572 (43547/II), IPN Ka 0169/1364 (43547/2) mikrofilm.
.