Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina Agnieszka
Nazwisko: Szymanowicz
Nazwisko rodowe: Szymanowicz
Miejsce urodzenia: Lądek-Zdrój
Data urodzenia: 03-02-1950
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janina Szymanowicz została objęta kontrolą w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Łącznik” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej w dn. 11.04.1986 pod nr KA 61309 i prowadzonego przez Grupę IV RUSW Gliwice. Ww., była inwigilowana z uwagi na fakt, iż organizowała dla młodzieży „imprezy w obiektach kościelnych z udziałem działaczy opozycyjnych”. Sprawę zakończono 30.09.1989, a zgromadzone materiały zniszczono. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne. W dniu 30.08.1983 przeprowadzono z Janiną Szymanowicz rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą „w związku z pobytem na kolonii letniej w RFN zorganizowanej przez kościół”. Wypis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
.