Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Bartoszyński
Miejsce urodzenia: Tomaszów Lubelski
Data urodzenia: 02-02-1950
Imię ojca: Edmund
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 30 sierpnia 1983 Andrzej Bartoszyński - konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym "Diora" w Dzierżoniowie i aktywista "nielegalnego" NSZZ "Solidarność" - został zarejestrowany przez SB z pionu V RUSW w Dzierżoniowie (wraz z 26 innymi osobami) w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Sum" (nr rej. 5652). Sprawa była założona 21.10.1982 jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) przez Wydz. V KWMO w Wałbrzychu. Została założona "na fakt wrogiej działalności" w "nielegalnych międzyzakładowych strukturach". 14.06.1983 sprawa została przekazana do KRMO w Dzierzoniowie, a 14.07.1983 zmieniono jej kategorię na SOR. Prowadzenie tej sprawy zakończono dnia 23.12.1985, a jej materiały skierowano do archiwum Wydz. "C" WUSW w Wałbrzychu pod sygn. 2084/II. Materiałów sygn. 2084/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Andrzej Bartoszyński był objęty śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy WUSW w Wałbrzychu w sprawie działalności w rozwiązanym NSZZ "Solidarność". W dniu 6 marca 1984 Andrzej Bartoszyński - pracownik Zakładów Radiowych "Diora" w Dzierżoniowie - został tymczasowo aresztowany. Był podejrzany o to, że "od stycznia 82 r do marca 84 r na terenie Dzierżoniowa pełnił czynności kierownicze w rozwiązanym związku NSZZ >S<, sporządzał i rozpowszechniał nielegalne pisma i ulotki, podejmował akcje protestacyjne i wystąpienia". W dniu 1.06.1984 sprawę A. Bartoszyńskiego przekazano do Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie z wnioskiem o akt oskarżenia. Zanotowano, iż "prowadzone postępowanie przygotowawcze [nr rej. 12/84] umorzono 25.07.1984 na mocy amnestii" z dnia 21.07.1984 (decyzją Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie). IPN Wr 028/125 (146/III) oraz zapisy ewidencyjno-kartotecznych.
Andrzej Bartoszyński występuje jako "osoba przechodząca w sprawie" w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Prolog" (nr rej. 12103). Sprawa ta była prowadzona przez SB z pionu V RUSW w Dzierżoniowie w roku 1988 i dotyczyła inwigilacji kilkunastu osób związanych z ówczesną działalnością Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Dzierżoniowie. IPN Wr 025/575 t. 2 (3380/II).
.