Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech
Nazwisko: Niebrzydowski
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 03-06-1940
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Eleonora
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Lech Niebrzydowski, pracownik Zakładów Zespołów Samochodowych w m. Lipsko, występuje wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim "Filia" (nr rej. 6692) prowadzonej przez SB z KW MO w Radomiu w latach 1980-1981. Materiały te i inwigilacja pracowników dot. strajku w dniach 22-26 września 1980 w Zakładzie Zespołów Samochodowych w Lipsku (filii Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach). IPN Ra 08/622 (623/IV).
Od dnia 15.01.1981 Lech Niebrzydowski (nr rej. 7146) był operacyjnie kontrolowany przez SB z KMO Lipsko i Wydz. IIIA KW MO w Radomiu w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Baza" (nr rej. 7023). Sprawa ta była prowadzona przez SB od dnia 15.12.1980. Przyczyną tej kontroli była działalność związkowa Lecha Niebrzydowskiego "w środowisku załogi" Zakładów Zespołów Samochodowych w m. Lipsko. W dniu 20.07.1982 materiały dot. Lecha Niebrzydowskiego "przerejestrowano na kwestionariusz ewidencyjny" krypt. "Ślusarz". W dniu 14.05.1985 materiały Sprawy Obiektowej krypt. "Baza" zdjęto z ewidencji i skierowano do archiwum pod sygn. 992/IV. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Lech Niebrzydowski 13.12.1981 został internowany na wniosek SB z KMO Lipsko i Wydz. IIIA KW MO w Radomiu w ramach ogólnokrajowej akcji MSW krypt. "Jodła". Przyczyną internowania ww. była jego "wroga działalność w środowisku załogi" Zakładów Zespołów Samochodowych w m. Lipsko i jego "aktywna działalność" w regionalnym NSZZ "Solidarność". Internowanie Lecha Niebrzydowskiego "uchylono" dnia 8 stycznia 1982. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Lech Niebrzydowski występuje w aktach Aresztu Śledczego w Radomiu z grudnia 1981. Akta te zawierają m.in. zapis, iż Lech Niebrzydowski został osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu dnia 13 grudnia 1981 na podstawie dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. IPN Ra 16/59.
Lech Niebrzydowski, w latach 1980-1981 "aktywny działacz" NSZZ "Solidarność", występuje wraz ze 124 innymi osobami w materiałach operacyjnych SB z KW MO w Radomiu z lat 1980-1981. Materiały te dotyczyły realizacji akcji MSW o kryptonimach "Klon" i "Jodła", były prowadzone przez funkcjonariuszy SB z KW MO w Radomiu wobec osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ra 04/232 (233/III).
Lech Niebrzydowski figuruje w materiałach SB z KW MO w Radomiu z lat 1981-1982 zatytułowanych "Akta osoby podlegającej internowaniu: Niebrzydowski Lech (...)". IPN Ra 04/262 (263/III).
Od dnia 20.07.1982 Lech Niebrzydowski był operacyjnie kontrolowany przez SB z Wydz. V KMO Lipsko w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Ślusarz" (nr rej. 7146). Przyczyną tej kontroli i inwigilacji Lecha Niebrzydowskiego była jego "wroga działalność w środowisku załogi" Zakładów Zespołów Samochodowych w m. Lipsko, a jej podstawą "materiały agenturalne" (doniesienia tajnych współpracowników SB o pseudonimach "Kacper" i "Rybak"). Prowadzenie Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Ślusarz" zakończono w styczniu 1990, jego materiały "zniszczono we własnym zakresie". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Lech Niebrzydowski występuje w "aktach kontrolnych postępowania przygotowawczego w sprawie sporządzania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw w Lipsku w okresie od 13-12-1981 r. do 02-04-1985". To postępowanie było prowadzone przez SB z KW MO w Radomiu w latach 1985-1986 przeciwko 13 osobom, w tym Lechowi Niebrzydowskiemu. IPN Ra 04/323 (325/III, RSD 7/85, Ds. 270/85/S).
.