Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Pietruczanis
Miejsce urodzenia: Polaki
Data urodzenia: 28-02-1943
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zdzisław Pietruczanis figuruje w aktach Wydz. Śledczego KW MO w Białymstoku i Wydz. Śledczego KS MO w Warszawie z roku 1982 zatytułowanych "Akta kontrolne śledztwa przeciwko Pietruczanis Zdzisław (...)". Był on podejrzany o to, że "po 13 grudnia 1981 r. posiadał przy sobie w Białymstoku i przechowywał w swoim mieszkaniu w Warszawie w celu rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa NSZZ "Solidarność" zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, tj. o czyn z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym". Akta te zawierają m.in.: meldunek o zatrzymaniu Zdzisław Pietruczanisa z dn. 9.03.1982, szyfrogramy, meldunek o wszczęciu postępowania, meldunek o postawieniu zarzutów, meldunek o zakończeniu postępowania z dn. 7.04.1982. W tym śledztwie wykorzystano donosy tajnych współpracowników SB o pseudonimach: "NIK" i "August". W kartotece MSW odnotowano, iż w dniu 12 lipca 1982 "Prokuratura Wojewódzka postępowanie [wobec Z. Pietruczanisa] umorzyła". IPN Bi 07/55 (2834/III).
Zdzisław Pietruczanis, zatrudniony w latach 1980-ch w PKP - Lokomotywowni Odolany jako monter silników i maszynista, figuruje w aktach ewidencyjnych i kartotekach SB z KW MO/SUSW w Warszawie z lat 1982-1987 jako "podejrzany o posiadanie i kolportaż wrogiej nielegalnej literatury". Dnia 7 września 1982 zapisano także, że w dniu 30.08.1982 "dokonano przeszukania jego mieszkania - wynik negatywny". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Zdzisław Pietruczanis od dnia 22 maja 1982 był figurantem Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Internista" nr rej. 33428 prowadzonej przez Wydz. III KS MO w latach1982-1983. Zdzisław Pietruczanis był inwigilowany ponieważ "po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i nakłaniał osoby trzecie do nielegalnej działalności". Prowadzenie tej sprawy zakończono dnia 22.11.1983 z powodu stwierdzenia "zaniechania wrogiej działalności" i złożono do archiwum pod sygn. 7896/II. Materiałów o sygn. 7896/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 2 grudnia 1987 Zdzisław Pietruczanis został zarejestrowany pod numerem 54655 w kategorii "zabezpieczenie osoby" przez SB z Wydz. III-2 SUSW w Warszawie. Prowadzenie tego "zabezpieczenia" zakończono dnia 28 lutego 1989 z powodu odnotowanej "nieprzydatności operacyjnej". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.