Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Jasiewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 09-09-1935
Imię ojca: Eugeniusz
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Jasiewicz, inżynier mechanik i st. konstruktor w Hucie Warszawa, w roku 1981 członek prezydium zarządu NSZZ "Solidarność" w Hucie Warszawa, od 15 grudnia 1981 był podejrzany o zorganizowanie na terenie Huty Warszawa nielegalnego strajku (w dniach 13-14 grudnia 1981) tj. o czyn z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z 12.12.1981 o wprowadzeniu stany wojennego. Śledztwo prowadził Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWMO w Warszawie (RSD 1246/81, D IV 2930/81). Marek Jasiewicz odpowiadał w wolnej stopy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta internowania Marka Jasiewicza. Internowany decyzją nr 51/J/82 z dnia 06.11.1982 za "kolportaż nielegalnej literatury" na wniosek SB z Wydz. V KS MO. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Białołęce, zwolniony z internowania dnia 1 grudnia 1982. Akta te zawierają m.in. wniosek o internowanie, nakaz internowania, notatki funkcjonariuszy, ich opinie i decyzje. IPN BU 0787/294 (3768-III), IPN BU 01326/1567/J (3768/3) mikrofilm oraz zapisy ewidencyjne.
Akta Internowanego. Marek Jasiewicz figuruje w aktach Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka z roku 1982. Zapisano w nich między innymi, iż ww. działacz "S" został internowany na mocy decyzji KS MO nr 51/J/82 z dnia 06.11.1982 i na podstawie artykułu 42 dekretu o ochronie porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego - "za prowadzenie działalności sprzecznej z obowiązującymi przepisami prawa". Zwolniony z internowania dnia 1 grudnia 1982. IPN BU 448/151 (151/1283).
Marek Jasiewicz 14.01.1983 został zarejestrowany pod nr. 37406 przez Wydz. V KSMO w Warszawie do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Konstruktor". Podstawą założenia sprawy była informacja operacyjna od TW. Inwigilowany "z uwagi na to, iż był członkiem kierownictwa wydziałowej organizacji NSZZ >S< pracowników Huty Warszawa". W dn. 7.02.1984 figurant KE został włączony do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Matryca". Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
W dn. 7.02.1984 zarejestrowany pod numerem 37406 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Matryca" (nr rejestr. 36578) prowadzonej przez Wydz. V KSMO/SUSW w Warszawie od 11.09.1982. Powód rejestracji: "wroga działalność w środowisku Huty >Warszawa<". Marek Jasiewicz 5.08.1987 został wyłączony ze sprawy i ponownie zarejestrowany do Kwestionariusza Ewidencyjnego. Materiały SOR "Matryca" złożono do archiwum 14.10.1987 pod sygn. 9512/II. Materiałów o sygn. 9512/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
W dn. 5.08.1987 ponownie zarejestrowany pod nr 37406 przez Wydz. V SUSW w Warszawie do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE), krypt. zmieniono na "Marek". Podstawą prowadzenia kwestionariusza były materiały agenturalne od TW. Akta KE złożono do archiwum 22.09.1089 pod sygn. 10314/II. Materiałów o sygn. 10314/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
.