Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena
Nazwisko: Wiórkiewicz
Miejsce urodzenia: Płońsk
Data urodzenia: 18-04-1944
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Irena Wiórkiewicz 1.06.1982 została zarejestrowana przez Wydz. V KW MO w Płocku pod numerem 6594 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Prozaik" (nr 6231) jako "podejrzana o wytwarzanie i kolportowanie ulotek zawierających fałszywe wiadomości". Irena Wiórkiewicz w roku 1982 zatrudniona była w zakładach "POLMO" w Płocku. Prowadzenie SOR krypt. "Prozaik" (rozpoczętej w dniu 16.01.1982 przeciwko kilku innym osobom) i inwigilacji Ireny Wiórkiewicz w ramach tej sprawy zakończono dn. 17.12.1982. W dniu 27.12.1982 materiały tej sprawy zdjęto z ewidencji i skierowano do archiwum Wydz. "C" KW MO w Płocku (sygn. 669/II), a w okresie późniejszym "zniszczono komisyjnie". Materiałów sygn. 669/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Irena Wiórkiewicz figuruje jako "oskarżona" w aktach SB z Wydz. Śledczego KW MO w Płocku z roku 1982 zatytułowanych "Akta kontrolne śledztwa w sprawie sporządzania, drukowania i rozpowszechniania ulotek o treści antypaństwowej prowadzonego przeciwko: Irena Wiórkiewicz (...)" i dwóm innym osobom oskarżonym o popełnienie przestępstwa z art. 48 dekretu o stanie wojennym. W związku z tym Irena Wiórkiewicz została aresztowana dnia 8 maja 1982, zwolniona dnia 1 czerwca 1982. IPN BU 02944/53 (81/III).
Irena Wiórkiewicz figuruje jako "oskarżona" w aktach sądowych Wojskowego Sądu Garnizonowego w Bydgoszczy z roku 1982 zatytułowanych "Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: (...) oskarżonym o to, że w okresie od marca do kwietnia 1982 r. wykonywali i rozpowszechniali na terenie Łodzi ulotki zawierające wiadomości mogące wywołać niepokoje społeczne, tj. o czyn z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12-12-1981 r.". Ta sprawa sądowa była prowadzona w sierpniu 1982 przeciwko 7 osobom, w tym przeciwko Irenie Wiórkiewicz, która wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Łodzi z dnia 12.08.1982 została uniewinniona od stawianych jej zarzutów. IPN By 51/271 (Sg.W. 72/82, Pg.Śl. II 135/82), IPN By 51/272 (Sg.W. 72/82, Pg.Śl. II 135/82), IPN By 311/411 (Żo. 8/94).
Irena Wiórkiewicz występuje jako "osadzona" w aktach osobowych więźniów Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi z roku 1982. W tych aktach zapisano między innymi, iż Irena Wiórkiewicz "pracownica Zakładów Wykładzin Samochodowych "Polmo" w Płocku, członek NSZZ "Solidarność", zatrzymana dnia 8 maja 1982 r., następnie postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi z dnia 8 maja 1982 r. (Pg. Śl-II-135/82) tymczasowo aresztowana w związku z podejrzeniem przekazania ulotek o treści antypaństwowej (...) oraz dostarczaniem środków do druku (...) w okresie od grudnia 1981 r. do kwietnia 1982 r., tj. o czyny z art. 46 ust. 3 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. Osadzona w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi w okresie od 20 maja do 2 czerwca 1982 r.". Do ww. akt została załączona "teczka osobopoznawcza". IPN Ld 21/47 (109/82, Pg. Śl-II-135/82).
Irena Wiórkiewicz występuje w zapisach ewidencyjno-kartotecznych Wydz. Paszportów KW MO w Płocku z lat 1983-1986. W czerwcu 1983 Irena Wiórkiewicz otrzymała "zastrzeżenie wyjazdów do WKS w okresie od 15.06.1983 do 15.06.1986". Ten zakaz wydawania jej paszportu przez ww. okres 3 lat nastąpił na wniosek SB z Wydz. Śledczego KW MO w Płocku. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.