Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Wawryka
Miejsce urodzenia: Jadowniki
Data urodzenia: 22-03-1951
Imię ojca: Piotr
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Wawryka w latach 1973-1976 - wówczas był studentem medycyny i młodym lekarzem - pozostawał w zainteresowaniu Wydz. III KW MO w Katowicach w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Brewiarz" nr rejestracyjny 26122 jako aktywny działacz duszpasterstwa akademickiego w Zabrzu-Rokitnicy. Stanisław Wawryka był operacyjnie kontrolowany przez SB z Wydziału III KW MO w Katowicach dnia 6.12.1973. Ta operacyjna kontrola Stanisława Wawryki została zakończona w marcu 1976 r. z powodu odnotowanego przez SB "zaniechania działalności" przez ww. W związku z tym materiały kwestionariusza ewidencyjnego w dniu 12.04.1976 zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. "C" KW MO w Katowicach do sygn. 35924/II. Akta te zawierają m.in. fotografię (pozytyw) ww. osoby. IPN Ka 028/772 (35924/II) oraz zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
.