Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grażyna Teresa
Nazwisko: Sumińska
Nazwisko rodowe: Sumińska
Miejsce urodzenia: Rydzynki
Data urodzenia: 30-10-1957
Imię ojca: Wiesław
Imię matki: Salomea
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grażyna Sumińska była rozpracowywana i inwigilowana przez SB z Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Ekipa" (nr 43279) w okresie od 24.11.1982 do 5.09.1988. Sprawa ta była prowadzona w celu operacyjnej kontroli działań łódzkiego środowiska KPN, w tym Grażyny Sumińskiej, jej udziału w kolportażu "nielegalnych wydawnictw" i ulotek, drukowaniu pisma KPN pt. "Droga", organizowania grupy KPN na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) w Łodzi, udostępniania mieszkania w celu organizacji "nielegalnego zebrania". Odnotowano też m.in., iż Grażyna Sumińska była delegatem z województwa łódzkiego na III Kongres KPN - odbywający się w Warszawie w dniu 4.02.1989. Prowadzenie SOR krypt. "Ekipa" zakończono dnia 6.02.1990. IPN Ld 084/6 t. 1-2 (7867/II).
W dniu 7 maja 1982 Grażyna Sumińska - wówczas pracująca w MPK w Łodzi - została internowana na mocy decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi (nr 199 z 7.05.1982) na wniosek SB z Wydz. V KW MO w Łodzi. Internowanie nastąpiło m.in. z powodu członkostwa ww. w Komitecie Strajkowym w Zajezdni Chocianowice w Łodzi w dniu 14.12.1981. Zanotowano, iż w dniu 5.05.1982 Grażyna Sumińska "prowadziła tramwaj, na którym namalowane były antysocjalistyczne hasła": "Solidarność", "Uwolnić politycznych" oraz symbol "Polski Walczącej". Zwolniona z ośrodka internowania w Gołdapi dnia 6 lipca 1982. Występuje też m.in. w alfabetycznym wykazie osób internowanych pod poz. 8030. IPN Ld pf 86/21 t. 11 (1360/III), IPN Ld pf 88/2 t. 5 (2890/XA), IPN Po 161/1 poz.8030, IPN Po 561/1.
Akta penitencjarne (internowanego) wytworzone w roku 1982 przez Areszt Śledczy w Suwałkach. Grażyna Sumińska z Łodzi była internowana w okresie od 7.05.1982 do 6.07.1982. Od dnia 11.05.1982 przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. IPN Bi 53/93.
Akta administracyjne WUSW Łódź z roku 1985 zawierają m.in. meldunki dotyczące "sytuacji polityczno-operacyjnej" z terenu województwa łódzkiego. Grażyna Sumińska występuje w meldunku zastępcy szefa WUSW ds. SB w Łodzi z dnia 8.08.1985 jako "działaczka KPN". IPN Ld pf 13/440 t. 4 (2921/XA).
W teczce pracy tajnego współpracownika SB pseud. "Marian" (nr 45102), prowadzonej przez SB z Wydz. III KW MO w Łodzi w latach 1981-1988, znajdują się doniesienia dotyczące Grażyny Sumińskiej. IPN Ld 0082/67 (46585/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika SB pseud. "Kaczka" (nr 49244), prowadzonej przez SB z Wydz. V KW MO w Łodzi w latach 1984-1987, znajdują się doniesienia dotyczące Grażyny Sumińskiej. IPN Ld 0040/1730 t. 2 (46172/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika SB pseud. "Grażyna" (nr 51401), prowadzonej przez SB z Wydz. III WUSW w Łodzi w latach 1985-1989, znajdują się doniesienia dotyczące Grażyny Sumińskiej. IPN Ld 0040/2159 (46627/I).
W teczce personalnej kandydata na Tajnego Współpracownika (kTW), nr rej. 51583, prowadzonej przez SB z Wydz. III WUSW w latach 1985-1986, znajdują się zapisy dotyczące Grażyny Sumińskiej oraz wyciąg z doniesienia innego TW dotyczący ww. działaczki KPN. IPN Ld 0040/1171 (45339/I).
Materiały ewidencyjno-kartoteczne Wydz. Paszportów KW MO/WUSW w Łodzi z lat 1982-1988 zawierają m.in. zapisy dot. Grażyny Sumińskiej. Wynika z nich, że w roku 1982 otrzymała ona bezterminowe "zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata" o numerze Z-1004/82. Ten zakaz wydawania paszportu obowiązywał od dnia 25.10.1982, anulowano go dn. 1.10.1988. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.