Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Dariusz Radosław
Nazwisko: Jedynak
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 29-05-1961
Imię ojca: Marian
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Wrocław (powiat wrocławski) 20-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe o sygn. EAWR 136351. Karta PZ-35 o sygn. EAWR 136351 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW we Wrocławiu; karta Pz-35 o sygn. EAWR 136351 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Wr 502/156735 (EALG 156735). Akt o sygn. EAWR 136351 nie odnaleziono. W aktach IPN Wr 502/156735 (EALG 156735) znajduje się podanie-kwestionariusz oznaczone numerem 136351.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wr 128/19 zarządzenie z dnia 16.04.2019 r. dotyczące Dariusza Jedynaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.