Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marek Marian
Nazwisko: Belka
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 09-01-1952
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:

W dniu 14.04.2005 r. Rzecznik Interesu Publicznego po przeprowadzeniu czynności w trybie art. 17 d. ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnianiu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 1999 r., nr. 42, poz. 428 wraz z późniejszymi zmianami) uznał, iż nie zachodzą przesłanki do wystąpienia z wnioskiem do sądu o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Marka Belki.Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł do Parlamentu Europejskiego Parlament Europejski 26-05-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 26.07.1984 r. w Biurze „C” MSW pod nr. 87468 w kategorii „zab”[ezpieczenie] przez Wydz. VIII Dep. I MSW. Zabezpieczony operacyjnie do podteczki rozpracowania obiektowego krypt. „Eyortel” (nr rej. 13799 w SSE Dep. I MSW; sygn. arch. J-11583) prowadzonej w związku z Rozpracowaniem Obiektowym o krypt. „Polgos” (nr rej. 13219 w SSE Dep. I MSW) w latach 1980-1989 przez Wydz. VIII Dep. I MSW w celu rozpoznania polityki gospodarczej USA wobec PRL i innych krajów socjalistycznych. Jednym z zadań sprawy było operacyjne opracowanie polskich naukowców i stypendystów wyjeżdżających do USA i Kanady pod kątem możliwości ich pozyskania. Karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta E-14/1 z kartoteki Dep. I MSW; rejestr spraw operacyjnych i dokumentacji operacyjnej Dep. I MSW, poz. 13219, poz. 13799; rejestr spraw archiwalnych Dep. I MSW, poz. 10144, poz. 11583, poz. 14057; dziennik rejestracyjny Biura "C" MSW, poz. 87463; dziennik koordynacyjny za rok 1986/87, poz. 1184/87. Informacja na podstawie zapisów ewidencyjnych. W aktach obu spraw brak jakichkolwiek odniesień do wymienionego.
Wg zapisu z dnia 10.05.1985 r. na karcie E-14/1 przerejestrowany przez Wydz. VIII Dep. I MSW na kategorię SMW [Segregator Materiałów Wstępnych] nr 8/602/85. 17.03.1987 r. zdjęty z ewidencji Biura „C” MSW. Materiały złożono w archiwum Dep. I MSW pod sygn. J-10144, w dniu 06.03.1987 r., następnie w dniu 06.11.1987 r. sfilmowano. Karta E-14/1 z kartoteki Dep. I MSW; rejestr spraw archiwalnych Dep. I MSW, poz. 10144; mkf sygn. IPN BU 01135/4 (J-10144), akta sygn. IPN BU 01911/150 (J-10144), akta sygn. IPN BU 003171/9 t.2 (J-15721). W aktach SMW figuruje jako KO „Belch” [pierwotnie „Nawal”]. Podpisał tzw. instrukcję wyjazdową i zobowiązanie do zachowania w tajemnicy kontaktów z funkcjonariuszami wywiadu PRL, brak natomiast dokumentów potwierdzających materializację współpracy. Wzmiankuje się jedynie o przekazaniu funkcjonariuszom Dep. I MSW tekstu ogólnodostępnego i przeznaczonego do druku artykułu seminaryjnego prof. D. Gale-Johnsona.
W dniu 27.02.1987 r. sprawdzany w ewidencji operacyjnej Biura „C” MSW przez oddział WSW Łódź jako członek rodziny kandydata do jednostki specjalnej. Karta EO-4A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; dziennik koordynacyjny za rok 1986/87, poz. 1184/87.
Figuruje w kartotece opiniodawczej Dep. I MSW tzw. OCK. W okresie 15.11.1988 - 13.02.1989 Wydz. X Dep. I MSW przygotowywał materiały opiniodawcze M. Belki jako kandydata na eksperta ONZ/UNESCO. Kartoteka OCK - mikrofilm o sygn. IPN BU 01861/331.
Osoba M. Belki figuruje w doniesieniach znajdujących się w teczce pracy tajnego współpracownika (TW) pseudonim "Łukasz", nr rej. 46912, prowadzonego przez Wydz. III-1 WUSW Łódź. Akta o sygn. IPN Ld 0082/6 (42718/I).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ld 533/17266 (EALD 17266) - poprzednia sygn.IPN Ld 0133/13142 ; karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN BU 1386/499200 (EAPP 499200).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Łd 200/10 zarządzenie z dnia 17.09.2012 r. dotyczące Marka Mariana Belki – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą, zgromadzony materiał archiwalny nie jest wystarczający do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

.