Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Andrzej Krzysztof
Nazwisko: Uryga
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Data urodzenia: 06-01-1966
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Starosta Starostwo Powiatowe Chrzanów (powiat chrzanowski) 22-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Objęty zastrzeżeniem wyjazdów "na wszystkie kraje świata" przez WUSW Nowy Sącz (Z-662/84) na okres od 14.06.1984 do 14.06.1986. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Objęty zastrzeżeniem wyjazdów do W[szystkich] K[rajów] Ś[wiata] o nr. NS-109/z/88 na okres od 10.02.1988 do 22.01.1990. Zastrzeżenie wycofano w dniu 10.03.1990 "z powodu upływu terminu ważności". Karta EO-4-A/77 z kartoteki pomocniczej WUSW Kraków; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta E-16 z kartoteki kart zwróconych z Biura "C" MSW.
Akta paszportowe (EANS 275613). Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta E-16 z kartoteki kart zwróconych z Biura "C" MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 87/10 zarządzenie z dnia 26.08.2010 r. dotyczące Andrzeja Krzysztofa Urygi – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.