Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Sokołowski
Miejsce urodzenia: Kozłów
Data urodzenia: 10-12-1936
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Związek" o numerze rejestracyjnym Ko 18709, zarejestrowanej 21.10.1980 w Wydz. III "A" KW MO w Koszalinie na podstawie polecenia Dyrektora Departamentu III A MSW w Warszawie i prowadzonej w związku z ochroną operacyjną NSZZ "Solidarność" na terenie województwa koszalińskiego. Podjęte działania operacyjne miały na celu przede wszystkim " ochronę NSZZ przed wpływami grup i elementów antysocjalistycznych oraz wspieranie instancji partyjnej w działalności zapobiegającej deformacji nowych związków oraz przechodzeniem na negatywną destrukcyjną działalność. W ramach prowadzonej sprawy inwigilacją ze strony Służby Bezpieczeństwa objęto szereg osób, zatrudnionych w przedsiebiorstwach i zakładach z obszaru koszalińskiego, zaangażowanych w działalność na rzecz NSZZ "Solidarność", w tym Franciszka Sokołowskiego, pracownika Zakładów Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa w Połczynie Zdroju. Franciszek Sokołowski figuruje w sprawozdaniu z 21.07.1981, sporządzonym po przeprowadzonym przez Służbę Bezpieczeństwa wywiadzie, który dotyczył osób wchodzących w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Połczynie Zdroju. Franciszek Sokołowski wymieniany jest jako bardzo aktywny członek "Solidarności", który w momencie jej organizacji prowadził aktywną działalność popularyzatorsko-werbunkową, co stanowiło główny powód inwigilacji. Sprawę operacyjną zakończono 23.03.1983 w związku z rozwiązaniem i delegalizacją NSZZ "Solidarność", a materiały sprawy złożono w archiwum Wydz. "C" KW MO w Koszalinie pod sygn. 167/IV. IPN Sz 00107/85 (167/IV).
.