Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Sokalski
Miejsce urodzenia: Lubsko
Data urodzenia: 03-09-1950
Imię ojca: Marian
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne dotyczące akcji o krypt. „Jodła” oraz „Klon”, prowadzone przez KW MO w Słupsku od 11.09.1980 do 10.02.1983. Akta dotyczą osób zamieszkałych na terenie woj. słupskiego, wytypowanych do internowania w czasie trwania stanu wojennego lub przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych. Zawierają m.in. dokumenty na temat poszczególnych internowanych, ale również korespondencję, plany, statystyki, informacje ogólne dotyczące prowadzonych spraw sądowych w okresie początkowym po wprowadzeniu stanu wojennego itd. Ryszard Sokalski figuruje na liście osób internowanych w okresie 15.02.1982 - 03.03.1982. W znajdującej się w aktach notatce służbowej Naczelnika Wydz. Śledczego widnieje informacja, że Ryszard Sokalski, znany z wrogiego stosunku do władz, mógłby być autorem ulotek wzywających do strajku w Zakładach Sprzętu Okrętowego w Słupsku, który miał miejsce 12.02.1982, co należy uwzględnić w toku czynności operacyjnych. Akta zawierają też nakaz zatrzymania Ryszarda Sokalskiego nr 60 z dnia 15.02.1982 i doprowadzenia go do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku, wydany przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku oraz decyzję o uchyleniu internowania nr 60 z dnia 03.03.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku „jako, że ustały przyczyny uzasadniające internowanie w ośrodku odosobnienia". IPN Gd 002/35 t. 1, 2, 5 (50/IV).
Ryszard Sokalski, pracownik Słupskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „Sezamor”, był internowany w OO. w Strzebielinku od 16.02.1982 do 03.03.1982. Decyzja nr 60 została wydana 15.02.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku, z uzasadnieniem, że „pozostawienie na wolności obywatela zagrażałoby bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu" przez to, że "może być inspiratorem wrogich działań przeciwko PRL”. W dn. 03.03.1982 Komendant Wojewódzki MO w Słupsku podjął decyzję o uchyleniu internowania na podst art. 43 pkt 5 dekretu o stanie wojennym. IPN Gd 159/97.
.