Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Haduch
Miejsce urodzenia: Głębokie
Data urodzenia: 24-01-1904
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne dot. Władysława Haducha prowadzone przez PUBP, a następnie PUdsBP w Sanoku w okresie od 1948 do 27.06.1956. Władysław Haduch, przedwojenny działacz socjalistyczny (sekretarz okręgowy PPS we Lwowie, członek Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej i Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego) w czasie okupacji był członkiem konspiracyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej-Wolność Równość Niezawisłość pseud. "Michał" oraz "Jedliński". W porozumieniu z kierownictwem PPS-WRN tworzył w powiecie sanockim struktury organizacji PPS-Podkarpacie, był także zastępcą delegata rządu londyńskiego na teren powiatu. Po wkroczeniu Armii Czerwonej aresztowany przez NKWD, więziony na terenie ZSRR (Charków) skąd powrócił do kraju jesienią 1947. Objął wtedy funkcję sekretarza powiatowego PPS w Sanoku i chciał "oprzeć działalność PPS o stare tradycje przedwojennego PPS". Odmówił złożenia samokrytyki, wkrótce potem w październiku 1948 został usunięty z partii "bez sformułowania zarzutów". Przez organy bezpieczeństwa podejrzewany był o szerzenie "wrogiej działalności wśród ludności" i w związku z tym w 1950 roku był zatrzymany i przesłuchiwany przez PUBP w Sanoku. Sprawę zakończono 27.06.1956, materiały umieszczono w archiwum pod sygn. 29570, a następnie 10.07.1969 przerejestrowano do sygn. 4065/II. W 1985 roku materiały sfilmowano pod sygn. 1314/II. IPN Rz 042/1304 (4065/II), IPN 00141/1297/J (1314/II) mikrofilm.
Informacje dot. Władysława Haducha znajdują się w: Księga kontrolna Biura Ewidencji PUBP w Sanoku za lata 1946-1950; Terminarz spraw prowadzonych przez PUBP w Sanoku za lata 1946-1950; Księga kontrolna osób daktyloskopowanych w PUBP w Sanoku za lata 1947-1954. Ww. został zatrzymany 22.10.1950 jako podejrzewany o "rozsiewanie wrogiej propagandy". Zwolniono go 02.11.1950. IPN Rz 50/58 (237), IPN Rz 50/59 (238), IPN Rz 50/60 (240).
.