Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Adam
Nazwisko: Alot
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 16-11-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Natalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany operacyjnie w ramach Sprawy Obiektowej krypt. "Azymut". Sprawa wszczęta została na „Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ >Solidarność< w Rzeszowie”. Celem prowadzonej sprawy miała być „operacyjna ochrona” związku „głównie przed wpływami grup i elementów antysocjalistycznych". IPN-Rz-053/65 (244/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w SOR krypt. "Wódz". Sprawę założono z powodu wykorzystywania przez działaczy opozycyjnych "organizacji społeczno-politycznych, instytucji związków i stowarzyszeń do prowadzenia negatywnej działalności politycznej". IPN Rz 043/1164 (17048/II) t. 2, 3, 4.
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w SO krypt. "Klan" przemianowanej w dniu 24.08.1982 na SO krypt. "Związek" jako kandydat do Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z Regionu Rzeszów podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów. Sprawa dotyczyła "operacyjnej ochrony" NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. IPN Gd 003/166 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Stanisław Alot występuje w materiałach SO krypt. "Miasto" (od 16.01.1981). Sprawa dotyczyła zabezpieczenia operacyjnego przedsiębiorstw i instytucji gospodarki komunalnej oraz mieszkaniowej w Rzeszowie. IPN-Rz-053/47 (263/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w SOS krypt. "Wspólnota". Sprawa dotyczyła powołanego w Rzeszowie Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Zrzeszenia Uczniów "Wspólnota odnowienia". Skupiał on uczniów szkół średnich z terenu Rzeszowa i Łańcuta, zamierzano w jego ramach prowadzić konsultacje z NSZZ "Solidarność". IPN Rz 043/1084 (16883/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Golan" jako członek NSZZ "Solidarność" oraz z powodu "wrogiej działalności". W dniu 12.12.1983 materiały "włączono do nr 16228". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Aresztowany, a następnie osadzony w OO Załęże jako sekretarz Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta internowanego Internowany w OO Załężu. IPN Rz 52/561; IPN Rz 52/ 560; IPN Rz 52/576 D; IPN Rz 52/575 D; IPN Rz 52/274
Akta Śledcze Materiały śledcze dotyczące Stanisława Alota zatrzymanego za to, iż "kolportował ulotki o treści antypaństwowej i podburzał w miejscu pracy do niepokojów społecznych (...) i wystąpień antypaństwowych". IPN Rz 052/718 (7660/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany operacyjnie w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "Opór" (od 12.12.1983 do 26.01.1990) z powodu aktywnej działalności w RKW NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. IPN-Rz-00163/13 (18344/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w Sprawie Obiektowej krypt. "Azymut II" - materiały dotyczą działalności MKZ NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. IPN-Rz-053/30 (294/IV) t. 2
.