Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Bogacz
Miejsce urodzenia: Ocice
Data urodzenia: 17-06-1930
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Materiały śledcze w sprawie prowadzonej przeciwko członkom organizacji Młodzieżowy Ruch Oporu (MRO). W aktach znajdują się m.in. protokoły przesłuchania Ludwika Bogacza z 21.10.1949 oraz z 3.11.1949. IPN Rz 03/8 (2012/III)
Akta prokuratorskie Akta postępowania prokuratorskiego m.in. wobec Ludwika Bogacza, oskarżonego o to, iż "mając wiarygodną wiadomość że na terenie Tarnobrzega istnieje nielegalna organizacja MRO mająca na celu obalenie przemocą władzy zwierzchniej narodu zaniechał o tym powiadomić władzy." IPN Rz 108/5676
Akta sądowe Skazany na podstawie wyroku WSR w Rzeszowie z 26.05.1950 na 2 lata więzienia za przynależność do "nielegalnej organizacji Młodzieżowy Ruch Oporu." IPN Rz 107/1067 t.1,2.
Akta penitencjarne Osadzony w Centralnym Więzieniu we Wronkach na podstawie wyroku WSR w Rzeszowie z 26.05.1950 (od 20.10.1949 przebywał w więzieniu w Rzeszowie). 13.01.1951 przetransportowany do więzienia w Świdnicy. IPN Po 3/62, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69; IPN Po 3/70
Materiały administracyjne Sprawozdania z pracy Wydziału III WUBP w Rzeszowie za lata 1948 - 1949. Ludwik Bogacz jest wymieniony jako jeden z aresztowanych przez PUBP Tarnobrzeg członków działającej na terenie powiatu tarnobrzeskiego organizacji Młodzieżowy Ruch Oporu. IPN Rz 04/58
Materiały administracyjne Ludwik Bogacz wymieniony jest w tablicach statystycznych - sprawozdaniach z pracy Wydziału Śledczego za rok 1949 jako członek MRO (4.11.1949). IPN Rz 04/100
Sprawa Ewidencyjno Obserwacyjna Objęty kontrolą operacyjną po opuszczeniu zakładu karnego. IPN Rz 02/5 (13672/II)
Sprawa Operacyjnej Obserwacji Figurant sprawy krypt. "Zapaleńcy". Sprawę prowadzono "celem sprawdzenia jego postawy do PRL". IPN Rz 02/5 (13672/II)
Charakterystyka Charakterystyki członków organizacji MRO. W materiałach znajduje się charakterystyka m.in. Ludwika Bogacza: " W roku 1949 na terenie pow. Tarnobrzeg należał do nielegalnej organizacji młodzieżowej MRO. Aktywnej działalności w organizacji nie przejawiał, był zaliczany do rezerwy". IPN Rz 05/58
.