Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena Teresa
Nazwisko: Kozimala
Nazwisko rodowe: Lewandowska
Miejsce urodzenia: Przeworsk
Data urodzenia: 14-04-1961
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Irena Kozimala (wówczas Lewandowska) w dn. 14.04.1987 została zarejestrowana pod nr. Pr 7871 przez RUSW w Przeworsku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Zuch". Inwigilowana przez SB z powodu swojej działalności w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), jako instruktorka harcerska prowadziła dwie drużyny. W 1985 roku w związku z "naruszaniem świeckości" ZHP została pozbawiona funkcji drużynowej. W tym czasie pracowała w Szkole Podstawowej w Dębowie (uczyła historii), następnie była zatrudniona w Muzeum w Przeworsku, gdzie w 1988 roku utworzyła Komitet Organizacyjny NSZZ "Solidarność". Kontrolę operacyjną zakończono 13.11.1989, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 1083/II. IPN Rz 034/592 (1083/II).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 17 września 2019 r. w sprawie o sygn. Ppl-Rz 637/19 dotyczące Ireny Terersy Kozimala, pełniącej funkcję dyrektora Instytutu Historii i Archiwizacji Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.