Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Myśliwiec
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 12-06-1963
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 24.09.1985 pod nr Rz 22652 do SOR krypt. "Pięść" (nr rej. Rz 18177), założonej w celu rozpracowania aktywistów ruchu związkowego "Solidarność" w Rzeszowie. 15.01.1987 przerejestrowany do numeru Rz 24367, w celu dalszej kontroli w ramach KE krypt. "Konspirator". IPN Rz 044/1107 (18352/II) t. I
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz ewidencyjny prowadzony na Wiesława Myśliwca w związku z prowadzeniem przez ww. "propagandy politycznej" w ramach Uczelnianego KZ NZS Filii UMCS w Rzeszowie. IPN-Rz-044/983 (18226/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wiesław Myśliwiec występuje (od 1985) w materiałach SOR krypt. "Ośmiornica", dot. rozpracowania rzeszowskiego oddziału "Solidarności Walczącej". IPN Rz 044/1106 (18351/II) t. III, IV
Akta śledcze Akta śledcze prowadzone m.in. przeciwko Wiesławowi Myśliwcowi w związku z podejrzeniem o to, że "przygotowywał w celu kolportowania nieleg. ulotki nawołujące do bojkotu wyborów do Sejmu PRL." IPN-Rz-052/926 (7899/III)
Akta prokuratorskie Na wniosek WUSW w Rzeszowie wszczęto postępowanie prokuratorskie w sprawie Romana Myśliwca w związku z podejrzeniem o rozpowszechnianie ulotek. IPN Rz 39/45 (II Ds.46/85)
Akta sądowe Skazany wyrokiem z 18.09.1985 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Uchwałą Rady Państwa z 26.02.1986 odbywanie kary zawieszono. IPN Rz 51/24 (II. K. 885/85)
Akta penitencjarne Akta dotyczące Wiesława Myśliwca osadzonego w Areszcie Śledczym w Rzeszowie. IPN-Rz-53/169
.