Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Sieczkoś
Miejsce urodzenia: Stalowa Wola
Data urodzenia: 04-11-1949
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rejestrowany w dniu 16.01.1981 do nr 16228 przez Wydz. III "A" w ramach Sprawy Obiektowej [SO] krypt. "Miasto" (nr rej.14253). Sprawa dotyczyła "ochrony operacyjnej" zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z terenu b. województwa rzeszowskiego i prowadzona była przez Wydz. III "A" a następnie przez Wydz. V KWMO/WUSW Rzeszów w okresie od 19.11.1979 do 30.10.1989. Materiały złożono w archiwum do nr 263/IV. Karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny WUSW Rzeszów, poz. 14253; dziennik rejestracyjny WUSW Rzeszów, poz. 16228; dziennik archiwalny spraw obiektowych WUSW Rzeszów, poz. 263;akta o sygn. IPN-Rz-053/47 (263/IV).
Z. Sieczkoś występuje w Sprawie Obiektowej [SO] krypt. "Azymut" (nr rej 15747) jako członek Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność". Sprawę prowadził Wydz. III "A", a następnie Wydz. V KWMO/WUSW Rzeszów w okresie od 11.10.1980 do 24.03.1984. W dniu 03.05.1984 materiały sprawy złożono w archiwum do nr 244/IV. Dziennik rejestracyjny WUSW Rzeszów, poz. 15747; dziennik archiwalny spraw obiektowych i zagadnieniowych WUSW Rzeszów, poz. 244; akta o sygn. IPN-Rz-053/65 (244/IV).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] krypt. "Klon" o nr 16228 założony przez Wydz. V KWMO Rzeszów (na podstawie materiałów dot. Z. Sieczkosia wyłączonych wcześniej z SO krypt. "Miasto") i prowadzony w okresie od 10.02.1982 do 10.05.1982. Powodem kontroli wymienionego była działalność w NSZZ "S". W dniu 10.05.1982 KE krypt. "Klon" przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania [SOR] krypt. "Opór". Karta EO-4-A/73 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Rzeszów; karta EO-4/73 z kartoteki kryptonimowej WUSW Rzeszów; dziennik rejestracyjny WUSW Rzeszów, poz. 16228; akta o sygn. IPN-Rz-00163/13 (18344/II) t. 1, 3, 4.
Rozpracowywany operacyjnie w ramach SOR krypt. "Opór" (nr rej sprawy 16228) prowadzonej przez Wydział V KWMO, a następnie WUSW Rzeszów w okresie od 10.05.1982 do 26.01.1990 z powodu działalności w RKW NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. Materiały sprawy złożono w archiwum w dniu 05.02.1990 do nr 18344/II, a następnie zmikrofilmowano. Karta E- 14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Rzeszów;karta EO-4/73 z kartoteki kryptonimowej WUSW Rzeszów;karta Mkr-3 z kartoteki kryptonimowej (figuranci) WUSW Rzeszów; karta EO-4M/74 z kartoteki kryptonimowej (figuranci) WUSW Rzeszów;karta EO-4-C/72 z kartoteki kryptonimowej (figurancji) WUSW Rzeszów; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta EO-4/73 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; wydruk z bazy ZSKO; dziennik rejestracyjny WUSW Rzeszów, poz. 16228; dziennik archiwalny spraw ewidencji operacyjnej WUSW Rzeszów, poz. 18344; dziennik archiwalny mikrofilmów spraw ewidencji operacyjnej WUSW Rzeszów, poz.1690; akta o sygn. IPN-Rz-00163/13 (18344/II) t. 1, 3, 4.
Akta śledcze o nr 25/S/83 dotyczące w/w prowadzone od 26.08.1983 do 19.12.1983 przez Wydz. Śledczy WUSW Rzeszów. Z. Sieczkoś podejrzany był o to, że od jesieni 1982 do lipca 1983 w Rzeszowie "gromadził w celu rozkolportowania nielegalne wydawnictwa i ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny". Sprawę na mocy amnestii umorzono, materiały złożono w archiwum do nr 7887/III, a następnie zmikrofilmowano. Karta E- 14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Rzeszów; karta EO-6 z kartoteki zagadnieniowej WUSW Rzeszów; karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; wydruk z bazy ZSKO; dziennik rejestracyjny postępowań przygotowawczych i osób podejrzanych WUSW Rzeszów, poz. 25/83; dziennik archiwalny spraw śledczych WUSW Rzeszów, poz. 7887; dziennik archiwalny mikrofilmów spraw śledczych WUSW Rzeszów, poz. 330; akta o sygn. IPN-Rz-052/915 (7887/III)
Akta prokuratorskie zarejestrowane pod nr Ds. 40/83, prowadzone na osobę w/w przez Prokuraturę Wojewódzką w Rzeszowie od 26.08.1983 do 30.11.1983. Z. Sieczkoś został oskarżony o to, iż "w celu rozpowszechniania sporządził i organizował sporządzanie oraz przenoszenie pism zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny. Na wniosek Prokuratora Wojewódzkiego z dnia 30.11.1983 Sąd Rejonowy w Rzeszowie postępowanie umorzył (postanowienie z dnia 19.12.1983) Akta o sygn. IPN-Rz-39/38, IPN BU 725/6 (RN VI 633/275/93)
Z. Sieczkoś występuje w Sprawie Obiektowej [SO] krypt. "Azymut II" zarejestrowanej pod nr 26773 i prowadzonej przez Wydz. V WUSW Rzeszów od 25.09.1989 do 30.01.1990. Sprawa dotyczyła tworzenia i działalności Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. Materiały sprawy zarchiwizowano do nr 294/IV. Dziennik rejestracyjny WUSW Rzeszów, poz. 26773; dziennik archiwalny spraw obiektowych i zagadnieniowych, poz. 294; akta o sygn. IPN-Rz-053/30 (294/IV) t. 1-2.
Akta paszportowe Z. Sieczkosia prowadzone w latach 1982 - 1990 przez Wydz. Paszportów KWMO, a następnie WUSW Rzeszów. W aktach znajduje się informacja o wniesieniu na wniosek Wydz. V WUSW Rzeszów zastrzeżenia wyjazdów za granicę obejmującego wszystkie kraje świata na okres od 21.03.1986 do 21.01.1988. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej WUSW Rzeszów; karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; wydruk z bazy ZSKO; akta o sygn. IPN-Rz-389/35938 (EARZ 35398).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl/Rz 859/15 zarządzenie z dnia 30.11.2016 r. dotyczące Zbigniewa Sieczkosia – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.