Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Alojzy
Nazwisko: Szczepański
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 14-05-1952
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Alicja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne i śledcze Jarosław Szczepański występuje w sprawie operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. "Krab" nr. 14236 założonej z powodu kolportażu na terenie Gdańska w dniach 16/17.03.1972 ulotek o treści antywyborczej. W ramach sprawy prowadzono działania operacyjno-śledcze wobec organizacji młodzieżowych, m.in. „Ruchu Wolnych Ludzi”, „Ruchu Chrystusowego (Jezusowego)”. J. Szczepański kontaktował się z gł. figurantami sprawy. Sprawę zakończono skierowaniem przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku wniosku do prokuratora o wniesienie oskarżenia. Akta SOR "Krab" złożono do archiwum pod sygn. 14192/II, akta kontrolne i śledcze pod sygn. 4943/K i 4943/III. IPN Gd 340/3 (4943/K, 4943/III)
Akta administracyjne Występuje (27.03.1972 i 01.07.1972) w materiałach administracyjnych z prowadzonych postępowań karnych w 1972 r. m. in. dotyczącego kolportażu ulotek o treści nawołującej do bojkotu wyborów. IPN Gd 0046/299/12/1 (790/16, 1-49/72)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego. Z dniem 28.04.1986 materiały przesłano do Wydziału V i przerejestrowano do n-ru Rz 23558. wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do sprawy (8.05.1986-5.02.1990) jako redaktor "nielegalnego wydawnictwa RKW NSZZ >S<". Materiały dotyczyły działalności RKW NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. IPN-Rz-00163/13 (18344/II) t. 1-3
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Major" w związku z tym, że "pomówił publicznie oficera SB o działanie niezgodne z prawem". IPN Rz 043/1174 (17061/II)
Akta prokuratorskie Występuje (06.03.1981 i 14.05.1981) w aktach prokuratorskich dot. innej osoby. IPN Gd 418/45 (394/91)
Akta internowania Internowany na mocy decyzji nr 1 Komendanta Wojewódzkiego MO w Rzeszowie z dnia 13.12.1981. Internowanie uchylono 13.03.1982 decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO. Internowany ponownie 30.08.1982, powodem było podejrzenie, iż "nawoływał będzie do nieprzestrzegania istniejącego porządku prawnego i podejmowania akcji protestacyjnych oraz strajków". IPN Rz-052/802 (7745/III)
Akta internowanego Internowany w OO Rzeszów Załęże od 13.12.1981 do 13.03.1982. Kolejny raz internowany od 30.08.1982 do 11.09.1982 w Uhercach. IPN Rz 52/259, IPN Rz 57/346
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydz. IV WUSW Rzeszów na okres od 05.01.1985 do 05.01.1987. W uzasadnieniu napisano: "Szczepański Jarosław należy do ekstremalnych działaczy b. >Solidarności< za co w 1981 roku był internowany. Obecnie angażuje się w Duszpasterstwie Rolników, gdzie w swoich wystąpieniach w fałszywym świetle przedstawia aktualną sytuację w kraju". Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata nr Rz 147/Z/87 od 15.10.1987 do 15.10.1989, wniesione przez Wydz. V WUSW Rzeszów, z powodu działalności w RKW NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata nr Rz 147/Z/87 od 15.10.1987 do 15.10.1989, wniesione przez Wydz. V WUSW Rzeszów, z powodu działalności w RKW NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. EARz 94760
Teczka tajnego współpracownika [TW]/[KO] W teczce znajdują się doniesienia (07.03.1981) dotyczące Jarosława Szczepańskiego. IPN Rz 0094/1273 (13141/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce znajdują się doniesienia (02.10.1980-21.05.1984) dotyczące ww. IPN Rz 0097/370 (14631/I) t. 2-3
Teczka tajnego współpracownika [TW] W tecze znajadują się doniesienia (13.07.1982-29.09.1988) dotyczące ww. IPN Rz 00102/1383 (16790/I) t. 2-3
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce znajdują się doniesienia(12.11.1985-09.10.1986) dotyczące ww. IPN Rz 00102/1347 (16740/I) t. 2
.