Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Janusz Ryszard
Nazwisko: Złotucha
Miejsce urodzenia: Kazimierz Dolny
Data urodzenia: 28-04-1954
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicestarosta Starostwo Powiatowe Opole Lubelskie (powiat opolski) 22-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe o sygn. EALU 196439. Akt nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Lu 130/19 zarządzenie z dnia 09.05.2019 r. dotyczące Janusza Złotuchy – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.