Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Chmielowicz
Miejsce urodzenia: Brojce
Data urodzenia: 03-03-1957
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Starosta Starostwo Powiatowe Gryfice (powiat gryficki) 06-05-2024
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 13.04.1989 r. dopuszczony do prac stanowiących tajemnicę państwową przez WUSW w Szczecinie pod nr. MD-0409/89. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" KWMO/WUSW w Szczecinie, karta Mkr-2 z kartoteki Biura "C" MSW, akta MOB, sygn. IPN Sz 0012/490, t. 173 (sygn. wytwórcy: MD-0409/89).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Sz 468/284481 (sygn. wytwórcy: EASz 284481).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Sz 365/13 zarządzenie z dnia 07.11.2013 r. dotyczące Ryszarda Chmielowicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.