Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Joachim Georg
Nazwisko: Görlich
Miejsce urodzenia: Głogówek
Data urodzenia: 08-05-1931
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Anna
Znany/a też jako:
Joachim Jerzy Gorlich


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Sprawdzenia Podejrzany o kontakt korespondencyjny z działaczami ziomkostwa w Niemczech. Sprawę zakończono z powodu wyjazdu w/w na stałe do Niemiec. IPN Wr 011/152 (II-1206), t. 1
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Powodem założenia KE było sprawdzenie czy w/w podejrzany o "działalność antypolską na terenie NRF [RFN]" utrzymuje kontakty z osobami zamieszkałymi w Polsce. IPN Wr 011/152 (II-1206), t. 2
Akta osobowe cudzoziemca J. Görlich został wpisany do indeksu osób niepożądanych w PRL na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydz. III Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego MSW z dn. 12.09.1968 w związku z informacją Dep. I MSW, iż w/w "pisze artykuły do prasy niemieckiej, w których atakuje Polonię i związki polonijne oskarżając je o wrogą działalność przeciwko NRF [RFN], o pozostawanie na usługach komunistycznej Polski". Skreślony z indeksu na wniosek Wydz. V Biura Paszportów MSW z dn. 19.03.1976. IPN BU 1218/8424 (N-037480)
.