Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konrad Ireneusz
Nazwisko: Sokolnicki
Miejsce urodzenia: Gnaty Lewiski
Data urodzenia: 26-11-1922
Kraj urodzenia: 20-01-1993
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Honorata
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Konrad Sokolnicki 7.03.1969 został zarejestrowany przez Referat SB KPMO w Pułtusku w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 4451 jako osoba do Teczki Zagadnieniowej krypt. „Polityka” nr 3824 (prowadzonej od 1.03.1968). Przedmiotem sprawy była „dywersja ideologiczno-polityczna” w powiecie pułtuskim. Objęty inwigilacją jako nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku, który utrzymuje „kontakty korespondencyjne o podejrzanym charakterze” i który został określony jako „element klerykalny”. Prowadzenie sprawy zakończono 27.04.1971. Akta złożono w Wydziale „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 118/IV. Zachowała się dotycząca go karta w kartotece ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW, choć z uwagi „na niestwierdzenie wrogiej działalności” miała zostać wycofana. IPN BU 0201/111 (118/IV), k. 54-55, 76-77, 174-175, 242, 504, 519, 609-611.
Zarejestrowany 24.04.1973 przez Referat SB KPMO w Pułtusku w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 8696 jako kandydat na tajnego współpracownika. Nie wiadomo z jakiego powodu zamierzano pozyskać go do współpracy – był wówczas nauczycielem w Nasielsku. Z „dalszego opracowania” i próby werbunku zrezygnowano „z powodu nieprzydatności kandydata”. Materiały sprawy złożone 10.08.1973 w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 22629/I-k, zostały zniszczone 21.08.1988 (protokół brakowania nr 174/88). Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.