Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Waleszkiewicz
Miejsce urodzenia: Kacice
Data urodzenia: 14-01-1910
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bolesław Waleszkiewicz 4.12.1969 został zarejestrowany przez Referat SB KPMO w Pułtusku w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 5265 jako osoba do Teczki Zagadnieniowej krypt. „Polityka” nr 3824 (prowadzonej od 1.03.1968). Przedmiotem sprawy była „dywersja ideologiczno-polityczna” w powiecie pułtuskim. Objęty inwigilacją jako dawny oficer AK. Wymieniony 3.09.1969 w wykazie 42 osób z pow. pułtuskiego (opracowanym przez Wydz. „C” KWMO w Warszawie), które „zajęły w różnych formach wrogą postawę” wobec „wypadków marcowych 1968”, inwazji na Czechosłowację, V zjazdu PZPR i wyborów do rad narodowych i sejmu w 1969 roku. Znalazł się zestawieniu z 27.02.1970 wśród byłych członków podziemia, którzy „do 1957 r. i obecnie wykazywali i wykazują nadal swój negatywny stosunek do ustroju ludowego oraz Partii i Rządu”. Prowadzenie sprawy zakończono 27.04.1971. Akta złożono w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 118/IV. Zachowała się dotycząca go karta w kartotece ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW, choć z uwagi „na niestwierdzenie wrogiej działalności” miała zostać wycofana. IPN BU 0201/111 (118/IV), k. 200-201, 378, 413, 430, 439, 442, 609-611.
.