Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Marek
Nazwisko: Wielogórski
Miejsce urodzenia: Skwierzyna
Data urodzenia: 12-02-1955
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Wielogórski był rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w ramach sprawy o kryptonimie "Kocioł" (nr rej. Go 9348/ Go 9414). Zarejestrowany do sprawy w dniu 21.02.1989 pod numerem Go 9357. Sprawa początkowo prowadzona jako Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR), którą następnie zmieniono na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), przy jednoczesnym przerejestrowaniu do nowego numeru w dniu 10.05.1989. Jerzy Wielogórski był inwigilowany jako główny inspirator grupy strajkowej, po zawiązaniu się Komitetu Strajkowego w Elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1154/II. Akta o sygn. 1154/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Jerzy Wielogórski był rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Gorzowie Wielkopolski w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) / Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Grupa" (rej. Go 7300), prowadzonej w okresie 28.01.1985-24.01.1986. Inwigilowany jako osoba zajmująca się kolportażem "wrogich wydawnictw" i utrzymująca kontakty z podziemnymi strukturami "Solidarności". Akta o sygn. 805/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
.