Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef
Nazwisko: Klimczak
Miejsce urodzenia: Wilkowyja
Data urodzenia: 14-03-1928
Imię ojca: Józef
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 30.10.1955. Przewodniczący GRN w okresie kariery partyjnej - brak bliższych danych.

Przebieg kariery partyjnej:

Delegat na konferencję powiatową w Łasku wybrany na konferencji ogólnogromadzkiej w dn. 28.11.1970. Na wspomnianej XV Powiatowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KP PZPR w Łasku w dn. 09.01.1971 nie startował w wyborach.

Delegat POP PZPR Buczek Terenowa na konferencję w 1975. I sekretarz POP PZPR Buczek Terenowa - brak bliższych danych.

Ad 3. Ostatnia wzmianka na listach obecności jako członek KG PZPR w Buczku pochodzi z 12.05.1977. Brak wśród delegatów na konferencję sprawozdawczo-wyborczą KG PZPR w Buczku w 1977. 

Źródła: AP Łódź, KP PZPR w Łasku, 52 (protokóły posiedzeń Egzekutywy 07-12.1970); Tamże, 57 (protokóły posiedzeń Egzekutywy KP za okres 01-06.1973); Tamże, 61 (protokóły posiedzeń Egzekutywy za okres 01-06-1975); Tamże, 76 (protokóły konferencji i posiedzeń Komitetu Gromadzkiego PZPR w Buczku 1962-1972); AP Łódź O/Sieradz, KG PZPR w Buczku, 1 (protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych 16.12.1972-17.12.1974), b.p.;  Tamże, 8 (protokóły posiedzeń plenarnych 05.01.1973-16.10.1974), b.p.; Tamże, 9 (protokóły posiedzeń plenarnych 15.07.-17.12.1975); Tamże, 10 (protokóły posiedzeń plenarnych 26.01.1976-17.07.1978).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Gromadzki Buczek PZPR 31-03-1968 AP Łódź, KP PZPR w Łasku, 76, k. 73 (protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego połączonych KGr w Brodni i w Buczku w dn. 31.03.1968), k. 106-107 (protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członków KGr na Konferencji Gromadzkiej w dn. 31.03.1968), k. 143-144 (protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru władz KGr na konferencji w dn. 28.11.1970).
I Sekretarz Komitet Gromadzki Buczek PZPR 12-05-1969 28-11-1970 AP Łódź, KP PZPR w Łasku, 52, k. 103,111; Tamże, 76, k. 143-144 (protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru władz KGr na konferencji w dn. 28.11.1970), k. 250-253 (protokół z posiedzenia KGr w dn. 12.05.1969).
Członek Komitet Gminny Buczek PZPR 16-12-1972 1977 AP Łódź, KP PZPR w Łasku, 57, k. 7 (wykaz wybranych członków KG PZPR w Buczku); Tamże, 61, k. 85 (wykaz wybranych członków KG PZPR w Buczku); AP Łódź O/Sieradz, KG PZPR w Buczku, 1, b.p. (skład wybranego KG PZPR na konferencjach - 16.12.1972, 17.12.1974); Tamże, 10, (listy obecności).
Sekretarz Rolny Komitet Gminny Buczek PZPR 16-12-1972 17-12-1974 AP Łódź, KP PZPR w Łasku, 57, k. 7 (wykaz wybranych członków KG PZPR w Buczku); AP Łódź O/Sieradz, KG PZPR w Buczku, 1, b.p. (listy obecności na Konferencji Sprawozdawczej w dn. 22.11.1973, sprawozdanie Komisji Wyborczej na Gminnej Konferencji w dn. 17.12.1974); Tamże, 8, b.p. (listy obecności).
.