Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Ewa Maria
Nazwisko: Draus
Miejsce urodzenia: Kolbuszowa
Data urodzenia: 03-04-1960
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicemarszałek Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Rzeszów 19-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 25.02.1987 zarejestrowana w Wydz. "C" WUSW Rzeszów pod nr. Rz 24493 przez Wydz. II WUSW Rzeszów i kontrolowana operacyjnie w ramach Sprawy Obiektowej [SO] krypt. "Bastylia" (nr rej. Rz 6390). Powodem kontroli był pobyt Ewy Draus w Paryżu na stypendium studenckim. Sprawa prowadzona była w okresie od 29.12.1972 do 01.02.1990 przez Wydz. II KWMO/WUSW w Rzeszowie. Materiały sprawy zniszczono w dniu 01.02.1990. Karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl, karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl, dziennik rejestracyjny WUSW Rzeszów, poz. 24493, dziennik rejestracyjny WUSW Rzeszów, poz. 6390, karta EO4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW, karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Lu 162/1226 (EALU 344581).
Akta paszportowe (EARZ 26925). Karta Pz-4/1 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW. Akt paszportowych o sygn. EARZ 26925 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Rz 161/09 zarządzenie z dnia 24.02.2010 r. dotyczące Ewy Draus – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.