Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Stanisław
Nazwisko: Wojtczak
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 01-11-1958
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Pelagia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany w ramach akcji "Jodła" na wniosek Wydz. III "A" KWMO Toruń w związku z tym, że "uczestniczy w nielegalnych zgromadzeniach, wykazuje wrogi stosunek do organów władzy". 02.01.1982 doprowadzony do ZK w Potulicach. W aktach: decyzja nr 215/OEA/81 o internowaniu z 28.12.1981 i decyzja nr 215/81-23 o uchyleniu internowania z 08.01.1982. IPN By 082/1 t.14 (54/III), IPN By 076/321, IPN Po 161/1
Akta internowanego Internowany na wniosek Wydz. III "A" KWMO w Toruniu. Osadzony od 2.01.1982 do 8.01.1982 w ZK w Potulicach. IPN By 97/143 (40/A/143)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] "Kontrolowany operacyjnie po uchyleniu decyzji o internowaniu" w ramach KE krypt. "Kierowca", który został zarejestrowany 16.02.1982 pod nr 7728. 11.11.1982 materiały złożono w archiwum pod nr II-833. Materiały zniszczono 15.01.1990. Materiały archiwalne o sygn. II-883 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Ponownie internowany w ramach akcji "Jodła" na wniosek Wydz. V KWMO Toruń w zw. z tym, że "nie przestrzega obowiązującego prawa w okresie trwania stanu wojennego". "W dniu 01.05.1982 r. wziął udział w nielegalnej manifestacji na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, a następnie aktywnie uczestniczył w nielegalnej manifestacji pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, wznosząc okrzyki antypaństwowe i antyrządowe. Zachowanie wymienionego potwierdza, że w sprzyjających okolicznościach podejmie on działania wrogie". 05.05.1982 umieszczony w OO w Strzebielinku. "W dniu 30 czerwca 1982 r. przeprowadzono z nim rozmowę operacyjną w trakcie której stwierdził, że po opuszczeniu ośrodka odosobnienia nie podejmie jakiejkolwiek próby nielegalnej działalności, a zajmie się pracą zawodową i rodziną". W aktach: decyzja nr 234/82-OEA o internowaniu z 04.05.1982 oraz decyzja nr 190/82 z 23.07.1982 o uchyleniu internowania. IPN By 082/1 t.14 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego 05.05.1982 umieszczony w OO w Strzebielinku. Decyzja nr 190/82 z 23.07.1982 internowanie uchyliła. IPN Gd 159/287
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie sporządzenia i kolportowania w Toruniu ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" wzywających do bojkotowania manifestacji 1 majowej i uczestniczenia w akcjach protestacyjnych w dniach 1 i 3 maja 1982. Postępowanie w tej sprawie 27.05.1982 wszczęła Prokuratura Rejonowa w Toruniu (1Ds.899/82), która postanowieniem z 12.06.1982 umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawców. M. Wojtczak figuruje z nazwiska i pierwszej litery imienia w "Raporcie z przebiegu wydarzeń w dniu 1 maja" [1982r.] sporządzonego przez Wydz. V KWMO Toruń. IPN By 082/56 t. 1 (III-109)
Akta administracyjne Figuruje z imienia i nazwiska (oraz z imienia ojca) w "Rejestrze przesłuchanych świadków". Przesłuchania dokonano 19.01.1982 do sprawy nr RSD 1/82. IPN By 076/57
.