Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Kruk
Miejsce urodzenia: Węgorzewo
Data urodzenia: 28-03-1967
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicestarosta Starostwo Powiatowe Węgorzewo (powiat węgorzewski) 25-10-2023
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 18.04.1989 zarejestrowany w Centralnym rejestrze współpracowników WSW przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w Białymstoku pod numerem 83812 w charakterze tajnego współpracownika (TW) pseud. "Biały". Wyeliminowany z sieci 11.07.1990 w związku z "brakiem perspektyw dalszego wykorzystania". Kartę osobową zniszczono w Oddziale WSW za protokołem nr 0261. Karta EO-4/62 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta EO-86/1 z kartoteki MON; Centralny rejestr współpracowników WSW poz. 83812; książka ewidencji operacyjnej nr 1 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie poz. 1780; książka ewidencji operacyjnej nr 2 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie poz. 12168; książka ewidencji operacyjnej nr 1 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w Białymstoku poz. 246; książka ewidencji operacyjnej nr 2 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w Białymstoku poz.1707.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Bi 83/19 zarządzenie z dnia 27.09.2019 r. dotyczące Andrzeja Kruka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.