Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kiejstut Antoni
Nazwisko: Bacewicz
Miejsce urodzenia: ZSRR
Data urodzenia: 13-06-1904
Imię ojca: Wincenty
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta o sygnaturze IPN BU 0296/190 t. 4 to materiały administracyjne wytworzone przez Departament III MSW w latach 1958-1965, zawierające meldunki i notatki dotyczące osób głównie pochodzenia litewskiego pozostających w zainteresowaniu operacyjnym SB. Kiejstut Bacewicz (zamieszkały w Łodzi) przechodzi w powyższych materiałach jako osoba będąca w zainteresowaniu służb radzieckich ze względu na swojego brata, Witolda Bacewicza (kompozytora i pianisty), który od 1939 roku pozostawał poza granicami ZSRR i odmówił powrotu do kraju. Na podstawie pisma z 20 czerwca 1965 przesłanym do polskich służb, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poleciło Wydziałowi III KMMO w Łodzi (notatka z 4 października 1965) sporządzenie charakterystyki oraz sprawdzenie osoby K. Bacewicza na okoliczność ew. kontaktów lub możliwości sprowadzenia Witolda Bacewicza do Polski. Z odpowiedzi przesłanej 08.11.1965 do Naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW wynika, iż Kiejstut Bacewicz „znany jest z poglądów klerykalnych, politycznie zupełnie nie zaangażowany”, ponadto brak jest informacji na temat jego kontaktów z bratem. IPN BU 0296/190 t. 4 (KS/4/743).
Pod sygnaturą IPN BU 0296/205 t. 7 znajdują się materiały administracyjne Departamentu III MSW z lat 1975-1977, dotyczące petycji opracowanych przez grupy osób o „postawach opozycyjnych”. Kiejstut Bacewicz przechodzi w powyższych materiałach jako jeden z sygnatariuszy listów i petycji w sprawie zmian w Konstytucji PRL oraz listu do Komisji Nadzwyczajnej Sejmu PRL w sprawie zmian w art. 57 Konstytucji dotyczącym praw i obowiązków obywatela. IPN BU 0296/205 t. 7 (KS/4/977).
.