Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Winicjusz Napoleon
Nazwisko: Narojek
Miejsce urodzenia: Brześć n/Bugiem
Data urodzenia: 21-01-1939
Imię ojca: Piotr
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Winicjusz Narojek występuje w teczce pracy tajnego współpracownika (TW) o pseudonimie „X”, prowadzonego przez oficera z Wydziału IV Departamentu III MSW w Warszawie. Teczka zawiera doniesienia informacyjne i korespondencję dotyczące głównie środowisk naukowych (UW, PAN). Z treści dokumentów wynika, że TW był osobą z bliskiego otoczenia Bolesława Tejkowskiego. Winicjusz Narojek przechodzi w powyższych materiałach na stronie 213, gdzie znajduje się doniesienie z 22.02.1968 o spotkaniu odbytym przez „grupę A. Smolara, gdzie był między innymi Winicjusz Napoleon Narojek /absolwent UW/”. Brak jest dokładniejszych informacji o charakterze tego spotkania i jego ew. konsekwencjach. IPN BU 00170/646 t. 8 (12087/I/8).
Materiały administracyjne Departamentu III MSW z lat 1975-1977, dotyczące petycji opracowanych przez grupy osób o „postawach opozycyjnych”, a w szczególności sygnatariuszy poszczególnych dokumentów. Winicjusz Narojek przechodzi w powyższych materiałach jako jeden z sygnatariuszy listów i petycji w sprawie zmian w Konstytucji PRL (strona 40 i 71) oraz listu do Komisji Nadzwyczajnej Sejmu PRL w sprawie zmian w art. 57 Konstytucji dotyczącym praw i obowiązków obywatela (strona 81). IPN BU 0296/205 t. 7 (KS/4/977).
Na wniosek Wydziału III KSMO Winicjusz Narojek otrzymał zastrzeżenie (nr Z-OE I-0580/76) wyjazdów zagranicznych do krajów kapitalistycznych (KK). Zastrzeżenie obejmowało zakres od 01.03.1976 do 01.03.1978, jego wydanie uzasadnione było wcześniejszą działalnością polityczną W. Narojka (sygnowanie petycji skierowanych do władz PRL). Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Materiały Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Napoleon” nr rejestr. 14801 prowadzonej przez Wydział III KSMO w Warszawie. Sprawa została założona 04.03.1976 na osobę Winicjusza Napoleona Narojka w związku z podpisaniem przez niego petycji dotyczącej projektowanych zmian w Konstytucji PRL (tzw. „lista 101”). Sprawę zakończono 25.09.1976 i złożono do archiwum pod sygnaturą 4240/II. SOR „Napoleon” wszczęto w związku z podpisaniem przez W. Narojka (dr socjologii zatrudnionego na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN) petycji skierowanej do marszałka Sejmu PRL, co dało podstawę jako „negatywna inicjatywa polityczna wobec władz państwowo-politycznych”. Wydział III KSMO postanowił w ramach prowadzonego rozpracowania zastosować kontrolę korespondencji (w materiałach archiwalnych znajdują się kopie przeglądanej prywatnej korespondencji) oraz zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na okres 2 lat od 01.03.1976 do 01.03.1978 do krajów kapitalistycznych. Dodatkowo postanowiono zablokować W. Narojkowi możliwość awansu służbowego na stanowisko docenta, o co starał się u władz PAN od 1975 roku. Sprawę zakończono 25.09.1976 na wniosek oficera prowadzącego rozpracowanie po przeprowadzeniu z figurantem rozmowy operacyjnej i przekazano do Wydziału „C” KSMO. IPN BU 0246/337 (4240/II).
.