Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Umiński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 07-09-1931
Imię ojca: Stanisław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne Departamentu III MSW z lat 1975-1977, dotyczące petycji opracowanych przez grupy osób o „postawach opozycyjnych”, a w szczególności sygnatariuszy poszczególnych dokumentów. W materiałach znajdują się wykazy oraz krótkie charakterystyki sygnatariuszy. Tomasz Umiński przechodzi w powyższych materiałach jako jeden z sygnatariuszy listów i petycji w sprawie zmian w Konstytucji PRL (strona 52 i 77). IPN BU 0296/205 t. 7 (KS/4/977).
Tomasz Umiński otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata (WKŚ), wniesione przez Wydział III KSMO do Biura Paszportów MSW. Zastrzeżenie o nr. Z-I-574/76 wniesione zostało na okres od 29.12.1975 do 29.12.1976 i było związane z działalnością opozycyjną T. Umińskiego jako figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania (nr. 17248). Okres trwania zastrzeżenia wstępnie przedłużono do 29.12.1979, jednak anulowano je 26.11.1977. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Tomasz Umiński został zarejestrowany przez Wydział III KSMO 03.01.1976 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o nr. 14278. Podstawą do rejestracji była nielegalna działalność prowadzona od 1976 roku (podpisanie petycji skierowanej do sejmu PRL, kolportaż materiałów propagandowych na terenie UW). Sprawę 02.03.1979 przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE), a w związku z "zaniechaniem wrogiej działalności" 16.11.1989 zamknięto i przekazano do archiwum Wydziału "C" pod sygnaturą 10527/II. Materiały o sygn. 10527/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
Materiały administracyjne wytworzone przez Departament III MSW w roku 1976. Teczka zawiera pisma do członków Biura Politycznego PRL z informacją o zastrzeżeniu przez SB wyjazdów zagranicznych dla sygnatariuszy różnego rodzaju petycji i listów skierowanych do władz państwowych. W materiałach znajduje się też wykaz imienny wraz z krótką charakterystyką osób, którym zastrzeżono wyjazdy. Tomasz Umiński, wówczas pracownik Instytutu Zoologii PAN, widnieje na tym wykazie pod numerem 87 (str. 14). IPN BU 0296/204 t. 15 (KS/4/967).
Akta dot. internowania Tomasza Umińskiego. Internowany na mocy decyzji komendanta wojewódzkiego (nr 2/U/81) wydanej 12 grudnia 1981. Materiały zawierają notatki urzędowe dotyczące wcześniejszej działalności T. Umińskiego, wniosek KSMO i decyzję o internowaniu, korespondencję związaną z pobytem osadzonego w ośrodku odosobnienia oraz postanowienie o uchyleniu internowania wydaną 11.07.1982. Według notatki urzędowej z 12.11.1980 sporządzonej przez KSMO w Warszawie, Tomasz Umiński, pracownik naukowy Wydziału Biologii UW był sygnatariuszem petycji do Rady Państwa w sprawie projektowanych zmian w Konstytucji oraz w sprawie utworzenia komisji sejmowej dla zbadania zasadności działania organów w czasie wydarzeń czerwcowych 1976. Utrzymywał także kontakty z ROPCiO oraz był zaangażowany w kolportaż materiałów dla KSS KOR oraz w działalność NSZZ "Solidarność" Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty. Internowany na wniosek Wydziału III KSMO został osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka, a następnie przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Jaworze. Decyzję o internowaniu uchylono 11.07.1982. IPN BU 0787/506 (3986/III).
.