Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon Marceli
Nazwisko: Chmura
Miejsce urodzenia: Borowa
Data urodzenia: 31-05-1952
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Chmura Leon został zarejestrowany dnia 23.05.1985 do nr Tg-7478 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia przekwalifikowanej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Organizacja" (nr rej. sprawy Tg-4704). Sprawę prowadził Wydz. V KWMO Tarnobrzeg, a następnie Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w okresie od 12.05.1982 do 10.08.1985. Dalsze rozpracowanie L. Chmury prowadzono w ramach SOR krypt. "Grupa". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta penitencjarne dot. Leona Chmury. Tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie śledczym Rzeszów-Załęże w okresie 22.05.-28.10.1985, w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem prokuratorskim. Podejrzewany był o przewożenie i kolportowanie "nielegalnych" wydawnictw. IPN-Rz-53/23
Rozpracowywany operacyjnie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Grupa" (nr. rej. sprawy Tg-7964) z powodu "wrogiej" działalności w zakładzie pracy. Materiały dotyczyły środowiska pracowników Huty Stalowa Wola. Sprawę prowadził Wydz. V RUSW w Stalowej Woli od 09.11.1985 do 03.06.1988. Materiałów o sygn. 1355/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze (nr rej. 9/85) prowadzonego przeciwko Leonowi Chmurze śledztwa przez Wydz. Śledczy WUSW w Tarnobrzegu w okresie od 24.05.1985 do 15.08.1985. Wymieniony podejrzany był o przechowywanie "nielegalnych" wydawnictw w celu ich rozpowszechniania. W dniu 15.08.1985 Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli skierowała akt oskarżenia do sądu. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z dnia 17.12.1985 skazany na dwa lata pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na okres czterech lat próby. Materiałów o sygn. 141/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
L. Chmura występuje w Wykazie spraw prowadzonych przez Wydział Śledczy KWMO/WUSW Tarnobrzeg w latach 1975-1990. IPN-Rz-00247/14
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Burza" (nr rej. Tg-8246) prowadzona przez Wydział V RUSW w Stalowej Woli w okresie od 30.01 do 26.03.1986. Sprawa została wszczęta z powodu petycji wystosowanej do dyrekcji Huta Stalowa Wola z prośbą o przywrócenie do pracy Leona Chmury zwolnionego z powodu aresztowania za kolportaż nielegalnych wydawnictw. IPN-Rz-0270/55 (613/II)
Akta sprawy o wykroczenie, dotyczące Leona Chmury obwinionego o to, że w dniu. 28.08.1988 w Stalowej Woli brał udział w nielegalnym zgromadzeniu oraz zakłócał porządek publiczny. Sprawa prowadzona była przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy prezydencie Miasta Stalowa Wola w okresie od 28.08. do 01.09.1988. IPN-Rz-415/36 (Kw 1481/88)
L. Chmura wymieniony jest w Rejestrze spraw i osób, ukaranych przez kolegia do spraw wykroczeń z terenu woj. tarnobrzeskiego, prowadzonym w okresie od 29.04.1987 do 04.01.1989 przez WUSW w Tarnobrzegu. IPN-Rz-00247/15
.