Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisława
Nazwisko: Nadolna
Nazwisko rodowe: Radziwońska
Miejsce urodzenia: Bereza Kartuska
Data urodzenia: 21-09-1922
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisława Nadolna (ur. w 1922 r.) figuruje wraz z mężem Antonim Nadolnym oraz innymi osobami w aktach śledczych MBP oraz w aktach prokuratorskich z roku 1955 w sprawie szpiegostwa na rzecz wywiadu angielskiego (podejrzani z art. 15 par. 2 w zw. z art. 6 i 7 mkk). Akta te zawierają między innymi "Postanowienie o wszczęciu śledztwa z dn. 22.4.55 r.", protokoły rewizji domów i protokoły przesłuchań osób podejrzanych, a także protokoły przesłuchań świadków, w tym protokół przesłuchania Stanisławy Nadolnej z dn. 14 lipca 1955, notatki funkcjonariuszy śledczych UB, różne dokumenty MBP oraz "wykaz osób aresztowanych w sprawie" (8 osób, w tym cztery osoby z rodziny Stanisławy Nadolnej). IPN BU 943/17 (107/91/2451).
Stanisława Nadolna figuruje w aktach prokuratorskich i sądowych z lat 1955-1990 zatytułowanych "Akta śledztwa i procesu w sprawie szpiegostwa na rzecz wywiadu angielskiego. Skazani z art. 7 MKK". Akta te zostały zebrane przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie i dotyczyły między innymi Antoniego i Stanisławy Nadolnych. Akta te zawierają między innymi "Orzeczenie o przepadku mienia" - wydane przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie (ten sąd wysłał pismo do Sulechowa w sprawie konfiskaty mienia skazanego Antoniego Nadolnego: domu, ziemi i gospodarstwa należącego do niego i jego żony Stanisławy). W wyniku tego orzeczenia i zarządzenia ww. Sądu, w latach 1955-1956 Stanisława Nadolna i jej małoletnie dzieci byli prześladowani przez lokalne władze i urzędy. IPN BU 943/21 (Pn.Nadz. 257/58, ZgOg. 449/57, Pn.Rew. 92/56, Pn.Rew. 1393/56, Sg.122/55, III-Pn. 30/55/II).
Stanisława Nadolna figuruje wraz z kilkoma innymi osobami w aktach operacyjnych SB z Wydz. II KW MO w Zielonej Górze z lat 1966-1977. Sprawę tę zarejestrowano dn. 28 sierpnia 1971 jako Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) kryptonim "Senior I" (nr rej. 5352), dotyczyła ona operacyjnej kontroli Antoniego Nadolnego (męża Stanisławy) jako byłego więźnia - skazanego w roku 1955 na 15 lat więzienia za domniemaną "współpracę z wywiadem" Wielkiej Brytanii w latach 1952-1955 i zwolnionego z więzienia w 1965 roku. Akta te zawierają m.in. doniesienia tajnego informatora UB pseud. "Szczery" na temat Stanisławy Nadolnej z dn. 13 marca, 24 marca i 28 kwietnia 1956 (z okresu jej pracy w Nadleśnictwie w m. Kosobudki w gminie Toporów od jesieni 1955), postanowienie szefa UB z PDdsBP w Świebodzinie z 6 czerwca 1956 "o założeniu sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej" krypt. "Osada" na Stanisławę Nadolną oraz plan jej "agenturalnej obserwacji", a także m.in. służbową notatkę sierżanta MO z posterunku w Łagowie na temat Stanisławy Nadolnej z dn. 25 kwietnia 1958. Od 20 czerwca 1956 prowadzono inwigilację korespondencji i bliższą obserwację wszelkich kontaktów osobistych Stanisławy Nadolnej. Jak wynika z akt Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Senior I", systematyczną obserwację Stanisławy Nadolnej zakończono w styczniu 1966. Od sierpnia 1965 uwaga lokalnej SB i MO była bowiem skupiona na systematycznej inwigilacji i kontroli jej męża Antoniego - zwolnionego wówczas z więzienia. IPN Po 024/205 (209/II, 3455/II).
.