Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Małolepszy
Miejsce urodzenia: Kraszkowice
Data urodzenia: 13-05-1920
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Małolepszy pseud. "Brzoza" (ur. w roku 1920), od roku 1945 do października 1947 żołnierz antykomunistycznego Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) na terenie powiatów Wieluń i Sieradz - figuruje w aktach ewidencyjnych i kartotekach WUBP i KM MO w Łodzi z lat 1945-1948. Zapisano w nich między innymi, iż Józef Małolepszy "będąc w KWP brał udział w szeregu napadach terrorystyczno-rabunkowych na instytucje państwowe i funkcjonariuszy MO i UB". W związku z tym został "zatrzymany 8.10.1947 r. przez PUBP Wieluń" i "wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 24.11.1947 r. skazany na karę śmierci". Wyrok wykonano 29.11.1947. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Józef Małolepszy występuje wraz z wieloma innymi osobami z KWP w raportach i meldunkach specjalnych Wydziału III WUBP w Łodzi oraz podległych temu Wydziałowi jednostek terenowych UB za lata 1947-1954. Te raporty i meldunki dotyczyły działalności podziemia zbrojnego i "band rabunkowych", w tym KWP, na terenie województwa łódzkiego. IPN Ld PF10/372 (393/X).
Józef Małolepszy figuruje wraz z czterema innymi osobami z KWP w materiałach operacyjnych i śledczych WUBP w Łodzi z lat 1947-1962. Byli oni "podejrzani o przynależność" do Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Do tych akt załączono: akt oskarżenia z dnia 17.10.1947, odpis wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 10.01.1948 (Sr. 904/47), odpis wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 24.11.1947 (Sr. 812/47), wykaz aresztowanych członków KWP przebywających w więzieniu i skazanych na karę śmierci - sporządzony przez funkcjonariuszy PUBP w Wieluniu dn. 13.08.1951. IPN Ld PF12/2261 (7301/III).
Józef Małolepszy figuruje wraz z czterema innymi osobami z KWP w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z lat 1947-1955. Byli oni oskarżeni o "działalność w nielegalnej organizacji" Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP) na terenie powiatu wieluńskiego w okresie od czerwca 1945 do października 1947 r., tj. o czyny z art 86 § 2 kk WP i innych. Do akt załączono m.in. pokwitowania KWP (opatrzone pieczęcią "Dowództwo Oddziałów Leśnych. Teren 731") stanowiące "dowody rzeczowe". Józef Małolepszy wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 24.11.1947 został skazany na karę śmierci. IPN Ld 6/127 (Sr. 812/47).
Józef Małolepszy figuruje w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Łodzi z roku 1978 zatytułowanym "Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie w województwie łódzkim, okres działalności: 1945-1948, opracowanie nr 279, Łódź 1978". To opracowanie obejmuje głównie kwestionariusze osobowe kilkuset żołnierzy i współpracowników KWP, w tym Józefa Małolepszego. IPN Ld 030/279 t. 5 (1506/X).
.