Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Sulikowski
Miejsce urodzenia: Wola Zarczycka
Data urodzenia: 01-08-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:

Ppl/Rz 658/11, zarządzenie z dn. 29.06.2012 dot. Piotra Sulikowskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach SO krypt. "Solidarność Wiejska" dotyczącej nieformalnych struktur samorządowych na wsi oraz NSZZ "Solidarność" RI. 16.03.1981 sprawę przerejestrowano do nr 16455 i przekazano do Wydz. IV KWMO Rzeszów. IPN-Rz-053/59 (250/IV) t. 6.
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany operacyjnie (od 09.12.1985) w ramach SO krypt. "Pasterz" nr 20421. Sprawa dotyczyła działalności Duszpasterstwa Rolników w byłym województwie rzeszowskim. IPN-Rz-062/12 (270/IV) t. 1-2.
.