Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teofil
Nazwisko: Dyląg
Miejsce urodzenia: Chicago
Data urodzenia: 25-12-1910
Kraj urodzenia: USA
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze PUBP w Myślenicach w sprawie przeciwko Teofilowi Dylągowi ps. "Patyk" i innym członkom organizacji niepodległościowej założonej przez Jana Dubaniowskiego ps. "Salwa". Teofil Dyląg w czasie II wojny światowej należał do Batalionów Chłopskich. Po wojnie wstąpił do organizacji "Salwy". Zatrzymany 04.12.1945 przez PUBP w Myślenicach. Akt oskarżenia sporządził oficer śledczy WUBP w Krakowie Roman Pęcikiewicz. Oskarżony z Dekretu PKWN o ochronie Państwa art. 1, 4 par. 1 lit. a i 9 oraz art. 225 KK, tj. o przynależność do "Żandarmerii", udział w jej akcjach, m.in. w likwidacji majora Armii Czerwonej oraz o posiadanie broni. Sprawę przekazano do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie. Materiały złożono 23.12.1947 w Archiwum Wydz. II WUBP w Krakowie pod dawną sygn. 401/I. Przerejestrowano 12.06.1967 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 96/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/84 t. 1-2 (96/III), mikrofilm o sygn. IPN Kr 096/85 (96/3).
Akta prokuratorskie i nadzoru w sprawie przeciwko Teofilowi Dylągowi i innym osobom związanym z organizacją J. Dubaniowskiego ps. "Salwa". Zatrzymany przez PUBP w Myślenicach, tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Okręgu Krakowskiego z 06.12.1945 roku, jako żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Akt oskarżenia został przekazany do Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 111/354 (Pr 588/46).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym przeciwko Teofilowi Dylągowi ps. "Patyk" oraz innym osobom związanym z antykomunistyczną organizacją zbrojną pod nazwą "Żandarmeria", dowodzoną przez kpt. J. Dubaniowskiego ps. "Salwa". Rozprawa odbyła się 16.12.1946 przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie, który orzekał w składzie: przewodniczący – mjr dr Karol Peczenik, asesor – por. Włodzimierz Łabaty oraz ławnik, strz. Władysław Głowacki. Skazany 16.12.1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie na 10 lat więzienia. Osadzony w więzieniu w Rawiczu. Na posiedzeniu niejawnym 28.03.1947 WSR w Krakowie wydał postanowienie o zmniejszeniu kary do 3 lat więzienia. Zwolniony z więzienia 04.12.1948. Akta o sygn. IPN Kr 110/652 t. 1-3 (Sr 848/46).
Księga Główna Więźniów Karnych Centralnego Więzienia Karnego w Rawiczu. Teofil Dyląg przybył do CW w Rawiczu 16.03.1947 z CW w Krakowie. Zwolniony z więzienia 04.12.1948. Akta o sygn. IPN Po 3/35 (19/162).
Charakterystyka nr 19, dot. organizacji Jana Dubaniowskiego ps. "Salwa", opracowana w Wydz. "C" KWMO w Krakowie w latach 1975-1976. Akta zawierają kwestionariusz osobowy T. Dyląga, ps. "Patyk", "Piątek", który występuje jako żołnierz "Żandarmerii" - oddziału Narodowych Sił Zbrojnych, dowodzonego przez J. Dubaniowskiego ps. "Salwa", biorący udział w likwidacji majora Armii Czerwonej, aresztowany w styczniu 1946 i skazany na 10 lat więzienia. Wg szacunków UB przez cały okres istnienia organizacji "Salwy" należało do niej 110 żołnierzy. Posiadała - zwłaszcza w początkowym okresie - całą sieć współpracowników, informatorów, łączników. Żołnierze "Salwy" dokonali 138 akcji zbrojnych. W marcu 1946 roku na "Żandarmerię" było założone rozpracowanie agenturalne krypt. "Groźny", wykorzystano do niego kilkunastu informatorów, jednak bez oczekiwanych rezultatów. W związku z tym komuniści skoncentrowali się na połączonych akcjach UB, MO oraz KBW przeciwko organizacji "Salwy". W dniu 14.03.1947 Jan Dubaniowski ujawnił się wraz z kilkudziesięcioma żołnierzami swojej organizacji, a do pozostałych wydał odezwę, wzywającą ich do ujawnienia. Mimo to organy bezpieczeństwa wkrótce ponowiły represje. W tej sytuacji Dubaniowski w sierpniu 1947 ponownie utworzył oddział zbrojny, którego został dowódcą. "Salwa" zginął w potyczce z UB w Rudzie Kameralnej 27.09.1947 przy próbie przeniesienia oddziału na teren Beskidu Sądeckiego. Data aresztowania podana w kwestionariuszu osobowym T. Dyląga różni się od podanej w aktach kontrolno-śledczych oraz w materiałach ewidencyjnych. Akta o sygn. IPN Kr 074/19 (19/X).
.